حنجره ای نذرامام حسین (ع) (( حنجره ای نذرامام حسین (ع) )) خوشم که حنجره ام نینوای توست حسین وبلاگ مداح اهل بیت (ع) رجبعلی لطفی خلف عنوان وبلاگ بر مبنای وصیت برادر شهیدم سردارپاسدارومداح اهل بیت (ع)لطفعلی لطفی خلف که فرمود.برادرحنجره ات رانذر امام حسین واهلبیت ع کن عهدکن فقط برای آنها بخوانی وازهیچکس جزخداواهل بیت ع چشم داشی نداشته باشی هرچه بخواهی خداعنایت می کند به لطف خدا و یاری اباعبدلله تابحال به این وصیت عمل کردم.ویاد ندارم دراین35سال نوکری این خاندان پولی ازکسی گرفته و یا چشم داشتی داشته باشم امیدوارم بااین وبلاگ بتوانم خدمتی به مداحان و ذاکران اباعبدلله ع انجام دهم http://soogname.mihanblog.com 2019-08-20T20:47:17+01:00 text/html 2018-08-24T09:00:25+01:00 soogname.mihanblog.com رجبعلی لطفی خلف هر بلایی سرم آمد به فدای سر تو http://soogname.mihanblog.com/post/4194 <p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong>هر بلایی سرم آمد به فدای سر تو</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong>به فَدایِ پرِ قنداقِ علی اصغرِ تو</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong>می زنم دست بروی دست چکاری کردم</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong>با چه رویی بشوم روبرو با مادر تو</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong><span id="more-18426"></span></strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong>حاضرم بر سر بازار به خیرات روم</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong>ننشیند پَرِ خاکی به سرِ خواهرِ تو</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong>بر سر من ، همه تفریح کنان سنگ زدند</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong>وای بر صورت چون برگِ گُلِ دختر تو</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong>از همین جا همه تقسیم غنائم کردند</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong>در کمینند به تاراج برند لشگر تو</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong>ترسم این است که گرفتار شوی در گودال</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong>می شود با نوک نیزه زیر و رو پیکر تو</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong>هر تکانی که سرت بر سر نیزه بخورد</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong>باز تر میشود این پاره گیه حنجر تو</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong>در دل کوفه بود بغض علی پس بردار</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong>یک عبایی که بود کاشانه ی اکبر تو</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong>قاسم نعمتی </strong></font></p> text/html 2018-08-24T08:56:33+01:00 soogname.mihanblog.com رجبعلی لطفی خلف با غم و غصه ی بسیار به تو رو زده ام http://soogname.mihanblog.com/post/4193 <p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong>با غم و غصه ی بسیار به تو رو زده ام</strong><br></font> <font color="#000099"><strong>باز قلبم شده بیمار به تو رو زده ام</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong>زخمیِ معصیتم کاش نگاهم بکنی</strong><br></font> <font color="#000099"><strong>سر به زیر آمدم ای یار به تو رو زده ام</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong><span id="more-18452"></span></strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong>بی حیا بوده ام اما منِ رسوا شده را </strong><br></font> <font color="#000099"><strong>پیش خود باز نگه دار به تو رو زده ام</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong>یوسف فاطمه ازبس که کرم داری و لطف</strong><br></font> <font color="#000099"><strong>مشکلم حل شده هر بار به تو رو زده ام</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong>افتخاریست گداییِ در خانه ی تو</strong><br></font> <font color="#000099"><strong>میزنم در همه جا جار به تو رو زده ام</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong>اشک بر دیده و العفو الهی به لبم</strong><br></font> <font color="#000099"><strong>با همین گریه و اذکار به تو رو زده ام</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong>در همین ماه بده اذن سفرْ کرببلا</strong><br></font> <font color="#000099"><strong>تشنه ام تشنه ی دیدار به تو رو زده ام</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong>روح الله پیدایی</strong></font></p> text/html 2018-08-24T08:53:36+01:00 soogname.mihanblog.com رجبعلی لطفی خلف با غم و غصه ی بسیار به تو رو زده ام http://soogname.mihanblog.com/post/4192 <p style="text-align: center;"><strong>با غم و غصه ی بسیار به تو رو زده ام</strong><br> <strong>باز قلبم شده بیمار به تو رو زده ام</strong></p><p style="text-align: center;"><strong>زخمیِ معصیتم کاش نگاهم بکنی</strong><br> <strong>سر به زیر آمدم ای یار به تو رو زده ام</strong></p><p style="text-align: center;"><strong><span id="more-18452"></span></strong></p><p style="text-align: center;"><strong>بی حیا بوده ام اما منِ رسوا شده را </strong><br> <strong>پیش خود باز نگه دار به تو رو زده ام</strong></p><p style="text-align: center;"><strong>یوسف فاطمه ازبس که کرم داری و لطف</strong><br> <strong>مشکلم حل شده هر بار به تو رو زده ام</strong></p><p style="text-align: center;"><strong>افتخاریست گداییِ در خانه ی تو</strong><br> <strong>میزنم در همه جا جار به تو رو زده ام</strong></p><p style="text-align: center;"><strong>اشک بر دیده و العفو الهی به لبم</strong><br> <strong>با همین گریه و اذکار به تو رو زده ام</strong></p><p style="text-align: center;"><strong>در همین ماه بده اذن سفرْ کرببلا</strong><br> <strong>تشنه ام تشنه ی دیدار به تو رو زده ام</strong></p><p style="text-align: center;"><strong>روح الله پیدایی</strong></p> text/html 2018-08-24T08:51:38+01:00 soogname.mihanblog.com رجبعلی لطفی خلف این روزها دلشوره دارم بیش از پیش http://soogname.mihanblog.com/post/4191 <p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong>این روزها دلشوره دارم بیش از پیش</strong><br></font> <font color="#000099"><strong>کاری بجز گریه ندارم بیش از پیش</strong><br></font> <font color="#000099"><strong>این روزها قلب مرا ماتم گرفته</strong><br></font> <font color="#000099"><strong>باز این لبم نام شمارا دم گرفته</strong><br></font> <font color="#000099"><strong><span id="more-18472"></span></strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong>این روزها دلشوره دارم مثل هرسال</strong><br></font> <font color="#000099"><strong>هر شب گریزی میزنم تنها به گودال</strong><br></font> <font color="#000099"><strong>اما همه ترسم جدایی از تو شد ، آه</strong><br></font> <font color="#000099"><strong>اینکه نباشد دستک از ماه تو کوتاه</strong><br></font> <font color="#000099"><strong>ای کاش با عشق تو در روضه بمیرم</strong><br></font> <font color="#000099"><strong>من ، این منه بی ننگ و بی عرزه بمیرم</strong><br></font> <font color="#000099"><strong>ای کاش با گریه توانم را بگیری</strong><br></font> <font color="#000099"><strong>امسال بین روضه جانم را بگیری</strong><br></font> <font color="#000099"><strong>ای کاش این ماه محرم با تو باشم</strong><br></font> <font color="#000099"><strong>ای کاش در این روضه مَحرم با تو باشم</strong><br></font> <font color="#000099"><strong>تا اینکه مارا مادرت درهم ببیند</strong><br></font> <font color="#000099"><strong>مارا سیه پوش غم و ماتم ببیند</strong><br></font> <font color="#000099"><strong>کاری بکن غیر از غمت ، غم را نبینم</strong><br></font> <font color="#000099"><strong>ماهی بجز ماه محرم را نبینم</strong><br></font> <font color="#000099"><strong>زهراست مارا راهی این جاده کرده</strong><br></font> <font color="#000099"><strong>مارا برای نوکری آماده کرده</strong><br></font> <font color="#000099"><strong>فهم محرم را به ما امشب عطا کن</strong><br></font> <font color="#000099"><strong>راه حسین ابن علی را راه ما کن</strong><br></font> <font color="#000099"><strong>هر چند که صحرایی از غم تشنه اوست</strong><br></font> <font color="#000099"><strong>او تشنه بود اما دوعالم تشنه اوست</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><strong>امیرفرخنده</strong></font></p> text/html 2017-10-12T16:14:44+01:00 soogname.mihanblog.com رجبعلی لطفی خلف برای روضه همین بس که ناگهان زده اند http://soogname.mihanblog.com/post/4190 <font style="font-size: 10pt;" color="#000066"><font style="font-size: 10pt;"><font class="text4"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><b><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">امام حسین(ع)-گودال قتلگاه</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">برای روضه همین بس که ناگهان زده اند</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">عزیز فاطمه را سنگ بی امان زده اند</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">فقط نه سنگ و نه نیزه که عده ای آن روز</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">به جسم خسته ی او زخم با زبان زده اند</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">نوشته اند جوانان به سریع و پی در پی</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">نوشته اند که پیران عصا زنان زده اند</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">برای روضه همین بس که بی رمق افتاد</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">برای روضه همین بس که همچنان زده اند</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">اگر که تیغ نبوده غلاف آوردند</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">اگر که تیر نبودست با کمان زده اند</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">چقدر زخم روی زخم روی زخم آمد</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">چقدر تیغ فراوان به استخوان زده اند</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">برای غارت معجر برای گهواره</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">به خیمه های اسیران کاروان زده اند</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">مصیبت است بگویم که عمه ی ما را</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">زبان که لال شود , خاک بر دهان ... زده اند</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">سری به نیزه بلند است وای از این غم</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">سری که بر سر نی بود را چنان زده اند</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">که چند بار سر از روی نیزه اش افتاد</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">و باز برسر نی پیش کودکان زده اند</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">برای آنکه سر از بین کودکان برود</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">اسیرها چقدر رو به این و آن زده اند</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">شکست ابروی او و شکست دندانش</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">و پاره شد لب او بس که خیزران زده اند</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">خرید جنس غنیمت چه رونقی دارد</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"><font size="2">در این میانه سری هم به ساربان زده اند</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"><font size="2">رستگار<br></font></span></p></font></font></font> text/html 2017-10-12T16:06:53+01:00 soogname.mihanblog.com رجبعلی لطفی خلف بیا ببین دلِ غمگینِ بی شکیبا را http://soogname.mihanblog.com/post/4189 <p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000066"><strong>بیا ببین دلِ غمگینِ بی شکیبا را</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>بیا و گرم کُن از چهره‌ات شبِ ما را</strong></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000066"><strong>“من و جُدا شدن از کویِ تو خدا نکند”</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>که بی حرم چه کُنَم غصه‌های فردا را</strong></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000066"><strong><span id="more-14489"></span></strong></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000066"><strong>خیالِ کربُبلایت مرا هوایی کرد</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>بگیر بالِ مرا تا ببینیم آنجا را</strong></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000066"><strong>به موجِ سینه زنانت قسم به نامِ توام</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>که بُرده گریه‌یِ ما آبرویِ دریا را</strong></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000066"><strong>گدایِ هر شبم و کاسه گردم و ندهم</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>به یک نگاهِ کریمانه‌ات دو دنیا را</strong></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000066"><strong>مرا بِبَر بِچِشَم زیرِ پا مغیلان را</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>مرا بِبَر که ببینم به نیزه سرها را</strong></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000066"><strong>خدا کند که بیایی شبی به روضه‌یِ ما</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>شنیده‌ام که به سر سر زدی کلیسا را</strong></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000066"><strong>خوشا به پنجه‌ی راهب که شانه‌ات می‌زد</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>به آنکه بُرد دلِ راهبان ترسا را</strong></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000066"><strong>به پیر‌مرد غریبی که شُست گیسویت </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>گرفت از سر و رویِ تو خاکِ صحرا را</strong></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000066"><strong>خوشا به بزم عزاخانه‌اش که تا دَمِ صبح</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>شنید پیشِ سرَت روضه‌هایِ زهرا را </strong></font></p><p align="center"><font color="#000066"><strong>چرا بُرید سرت را به رویِ دامنِ من</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>چرا نشاند به خون این دو چشمِ زیبا را</strong></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000066"><strong>چگونه سنگ شکسته جبین و دندانت</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>چگونه زخم تَرَک داده رویِ لبها را</strong></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000066"><strong>به رویِ نیزه سرت بود و خیمه‌ها می‌سوخت </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>رسید شعله و زلفِ تو در هوا می‌سوخت</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>حسن لطفی</strong></font></p> text/html 2017-10-12T16:04:40+01:00 soogname.mihanblog.com رجبعلی لطفی خلف خدا کُنَد زِ لبت یک سلام هم باشد http://soogname.mihanblog.com/post/4188 <p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>خدا کُنَد زِ لبت یک سلام هم باشد </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>وَ سایه‌ات به سرم مُستدام هم باشد</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>بریز گیسویِ خود را به شانه‌های نسیم </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>که خوشتر است که ماهم تمام هم باشد</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong><span id="more-14493"></span></strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>کم است اینهمه دشنام‌های طولانی </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>که کوچه کوچه نگاهِ حرام هم باشد</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>گذشتن از گذرِ تنگِ کوچه‌ها سخت است </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>و سخت تر که در آن ازدحام هم باشد</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>فقط نه اینکه پُر از آشناست هر طرفم </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>کنیزِ خانه‌ی‌مان رویِ بام هم باشد</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>شبِ گذشته یتیمت به ضربِ زجر آمد </strong><br></font> <font color="#000066"><strong> بلورِ خورده تَرَک بی دوام هم باشد</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>چه حال می‌شوی آن لحظه‌ای که تنهایی </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>اگر که با تو سنان هم کلام هم باشد</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>خدا کُنَد سرِ طفلت نیاُفتد از نیزه </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>خدا کُنَد که سرش تا به شام هم باشد</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>لباس کهنه‌ی خود را برایم آوردند </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>میانِ کوفه کمی احترام هم باشد</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>دلم خوش است که با نیزه‌ی تو می‌آیم </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>اگرچه فاصله‌ام یک دو گام هم باشد </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>حسن لطفی</strong></font></p> text/html 2017-10-12T16:02:29+01:00 soogname.mihanblog.com رجبعلی لطفی خلف دچار درد دو چندان شدیم بعد از تو http://soogname.mihanblog.com/post/4186 <p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>دچار درد دو چندان شدیم بعد از تو</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>چقدر بی سر و سامان شدیم بعد از تو</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>بیا ببین ز گریبان پاره معلوم است </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>چقدر زار و پریشان شدیم بعد از تو </strong><br></font> <font color="#000066"><strong><span id="more-14510"></span></strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>نبود باورمان داغ سخت و سنگین ات</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>مقیم خیمه الاحزان شدیم بعد از تو </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>سرت بهانه ی خوبی برای گریه شده</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>هر آینه همه گریان شدیم بعد از تو </strong><br></font> <font color="#000066"><strong> سوار نیزه نشین حرم تماشا کن</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>اسیر گرگ بیابان شدیم بعد از تو </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>تمام عائله های گرسنه سیر شدند </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>به کعب نی همه مهمان شدیم بعد از تو</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>اگر امان بدهد تازیانه خواهم گفت </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>چگونه راهی زندان شدیم بعد از تو </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>شبی بدون تو قدر هزار سال گذشت</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>اسیر شام غریبان شدیم بعد از تو</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>چرا خوشی به من و بچه ها نمی آید ؟؟</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>بگو که رخت اسارت به ما نمی آید</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>علیرضا خاکساری</strong></font></p> text/html 2017-10-03T14:43:09+01:00 soogname.mihanblog.com رجبعلی لطفی خلف ما را پناه نیست به جز کشتی نجات http://soogname.mihanblog.com/post/4185 <p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>ما را پناه نیست به جز کشتی نجات</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>راه نجات ماست از این دار مشکلات</strong><br> <strong>&nbsp;</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>بر پرچم سیاه غمش تکیه می کنم</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>جانم فدای ماتم لب تشنهء فرات</strong><br></font> <font color="#000066"><strong><span id="more-7445"></span></strong><strong>بودند دیو و دَد همه سیراب و می مکید</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>خاتم ز قحط آب سلیمان کائنات</strong><br> <strong>&nbsp;</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>گودال تنگ و روی تن شاه پر ز سنگ</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>نیزه شکسته ها به تنش از همه جهات</strong><br> <strong>&nbsp;</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>از بس شلوغ بود که دیگر نمی رسید</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>از روی تل صدای فغان مخدرات</strong><br> <strong>&nbsp;</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>باز این چه شورش است! خدایا همه زدند</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>با تیغ و سنگ و نیزه در آن همهمه زدند</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>عماد بهرامی</strong></font></p> text/html 2017-10-03T14:39:56+01:00 soogname.mihanblog.com رجبعلی لطفی خلف راوی نوشت روی تنت پا گذاشتند http://soogname.mihanblog.com/post/4184 <p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>راوی نوشت روی تنت پا گذاشتند </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>سر را جدا نموده و تن را گذاشتند</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>آقا بگو که بی صفتان روی پیکرت</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>جایی برای بوسه ی زهرا گذاشتند؟؟</strong></font></p><p><font color="#000066"><span id="more-13930"></span></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>نزدیک عصر بود که زینب اسیر شد</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>نزدیک عصر بود تنت جا گذاشتند</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>رفتند و پیکر همه ی هست فاطمه</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>بر روی خاک در دل صحرا گذاشتند</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>بخشیدی از کرامت خود هرچه داشتی </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>پیراهنت برای تماشا گذاشتند</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>دادی به خاک جسم علی اصغر و ببین</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>اکنون به روی نیزه سرش را گذاشتند</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>خیز و ببین که راس علی اکبر تورا</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>در همجواری سر سقا گذاشتند</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>تا خون کنند جان و دل زینب تورا</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>راس به خون خضاب تو بالا گذاشتند</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>علی اصغر یزدی</strong></font></p> text/html 2017-09-30T16:48:06+01:00 soogname.mihanblog.com رجبعلی لطفی خلف کربلا غوغا شد، http://soogname.mihanblog.com/post/4183 <p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>کربلا غوغا شد، </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>وای از آن لحظه که خورشید ولا تنها شد،</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>همه جا ریخت بهم، </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>در دل کرببلا سیل بلا برپا شد</strong></font></p><p><font color="#000066"><span id="more-14342"></span></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>زد به میدان ارباب،</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>مضطرب قلب تمام حرم طاها شد</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>لحظاتی گذشت،</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>جنگ بین یم خوبی و پلیدیها شد،</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>چه نمایان جنگی!!، </strong><br></font> <font color="#000066"><strong> لرزه ای برهمه اندام عدو پیدا شد،</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>همگی ترسیدند، </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>زنده انگار اسدالله علی اعلی شد،</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>خسته و لب تشنه، </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>از دل کینه برون نور دل زهرا شد،</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>تشنگی رنجش داد،</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>غرق آتش تن آن لاله ی بی همتا شد،</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>بی حیا سنگی زد،</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>خورد با ضربت و پیشانی آقا وا شد،</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>حال شد روضه شروع،</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>وای از آن لحظه که پیراهن شه بالا شد،</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>چشم یک بد کردار </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>خیره بر سینه ی نورانی آن والا شد،</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>سینه را کرد هدف، </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>سر تیر از کمر شاه ولا پیدا شد،</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>بی حیایی نیزه،</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>زد به پهلویش و خم قامت آن رعنا شد،</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>بر زمین تا افتاد، </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>دل آیینه شکست و قد خاتم تا شد،</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>ضجه زن مویه کنان، </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>شیون اهل حرم ناله ی واحزنا شد،</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>گل باغ زهرا،</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>پایمال قدم نحس ستمگرها شد،</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>ضربه ها پی در پی،</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>اربن اربا تن قرآن خدا آنجا شد،</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>عالم ازهم پاشید،</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>پای ابلیس فرومایه به مقتل وا شد،</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>پشت خورشید نشست،</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>چشم افلاک پر از خون و چنان دریا شد،</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>لطمه زن شد زینب،</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>روی تل مقتل دیگر به خدا برپا شد،</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>خنجرش حرکت خورد، </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>سر جدا شد زقفا و همه جا غوغا شد،</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>دست و پا میزد او،</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>پاره پاره جگر انسیه الحوراء شد،</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>گفت بنی زهرا،</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>اولین گریه کن بی سر عاشورا شد،</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>سر شه شد بر نی،</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>بوی سیب عطر خوش وادی وانفسا شد،</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>کشته شد ثارالله،</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>ذکر مخلوق خدا نغمه ی واویلا شد،</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>رضا آهی</strong></font></p> text/html 2017-09-30T16:46:58+01:00 soogname.mihanblog.com رجبعلی لطفی خلف قلبی که با حضور شما پا نمی شود http://soogname.mihanblog.com/post/4182 <p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>قلبی که با حضور شما پا نمی شود</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>محبوب خانواده ی زهرا نمی شود</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>انسان بی حسین چو بیمار لاعلاج</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>دردش به هیچ وجه مداوا نمی شود</strong></font></p><p><font color="#000066"><span id="more-14345"></span></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>عین هزار سال رکوعش قبول نیست</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>قدی که سمت کرببلا تا نمی شود</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>تنها نه اینکه زنده کند مرده را حسین</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>بی مهر او مسیح، مسیحا نمی شود</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>همچون رسالتی که روی دوش مصطفاست</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>جز او کسی به دوش نبی جا نمی شود</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>روزی به روی سینه ی احمد نشسته بود</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>امروز، شمر از بدنش پا نمی شود</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>می خواست از گلو سر او را جدا کند</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>خیلی تلاش می کند… اما نمی شود</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>جز آن که از قفا ببرد از حسین سر</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>از کار قاتلش گرهی وا نمی شود</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>امیر عظیمی</strong></font></p> text/html 2017-09-30T16:45:28+01:00 soogname.mihanblog.com رجبعلی لطفی خلف هل من معین بی کسی اش تا شنیده شد http://soogname.mihanblog.com/post/4180 <p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>هل من معین بی کسی اش تا شنیده شد</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>رنگ جمال پرده نشینان پریده شد</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>تا شاه بی رمق شد و افتاد روی خاک</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>افسار گرگ های حرامی دریده شد</strong></font></p><p><font color="#000066"><span id="more-14325"></span></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>“چون ماهی فتاده به صحرای خون”تنش</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>بر روی خارهای مغیلان کشیده شد</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>میگفت تشنه ام جگرم سوخته ولی</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>با سنگ و نیزه ناز دهانش خریده شد</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>هر کس رسید زخم به زخمش اضافه کرد</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>اعمال کشتنش به درازا کشیده شد</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>وقتی سه شعبه بوسه به قلب حسین زد</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>دنیا خراب،قامت زینب خمیده شد</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>حسن کردی </strong></font></p> text/html 2017-09-29T15:59:19+01:00 soogname.mihanblog.com رجبعلی لطفی خلف امیر لشگر من دست من به دامن تو http://soogname.mihanblog.com/post/4179 <p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>امیر لشگر من دست من به دامن تو</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>رباب مانده و امید آب بردن تو </strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>به اهل خیمه سپردم که آب گردن من</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>بلند گر نشوی خون من به گردن تو</strong></font></p><p><font color="#000066"><span id="more-14321"></span></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>عبای من که نصیب علی شده ماندم</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>چگونه جمع کنم پاره پاره تن تو</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>دو تیر با دو کمان و سپاه مژگان کو؟ </strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>چه امده سرچشمان مرد افکن تو</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>بدون چشم تو تکلیف خیمه روشن نیست</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>حصار امن خیامم نگاه روشن تو</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>بلند شو که نشیند هر آنکه استاده</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>برای کسب غنیمت نشسته دشمن تو</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>بلند شو گره از کار خیمه ها وا کن</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>که چشم بسته حرامی به چشم بستن تو</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>موسی علیمرادی</strong></font></p> text/html 2017-09-29T15:58:09+01:00 soogname.mihanblog.com رجبعلی لطفی خلف چشم تو بسته شد و چشم حرامی وا شد http://soogname.mihanblog.com/post/4178 <p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>چشم تو بسته شد و چشم حرامی وا شد</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>تو زمین خوردی دورِ حرمم غوغا شد</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>مشک تو پاره شد و آبرویت ریخت زمین</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>سیلِ آن خورد به خیمه همه جا دریا شد</strong></font></p><p><font color="#000066"><span id="more-14323"></span></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>مشک تو پاره شد و خاک ، به سر کرد رباب</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>ذکر او “وای علی” جای “گُلم لالا” شد</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>عَلَمت خورد زمین و حرمم رفت به باد</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>دشمنم بعد تو با جرات و بی پروا شد</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>روسری بود ، که در دست حرامی ها بود</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>خیمه ی سوخته معجر به سر زنها شد</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>تیرباران شدی و تیرَک خیمه افتاد</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>زینب آواره شد و دخترکم تنها شد</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>دست تو شد قلم و خون تنت هم جوهر</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>حکم قتل من و غارت شدنم امضا شد</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>آن طرف خود و زره از تن تو غارت شد </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>این طرف بر سر خلخال حرم دعوا شد</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>بوی یاس آمده از علقمه یعنی اینکه</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>زائر جسم زمین خورده ی تو زهرا شد</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>غیرت اللهِ منی روضه ی تو ناموسی ست</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>رفتی و روی همه بر روی زینب وا شد</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>&nbsp;</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>رضا قاسمی</strong></font></p><p><font color="#000066">&nbsp;</font></p> text/html 2017-09-29T15:57:11+01:00 soogname.mihanblog.com رجبعلی لطفی خلف سهم من از زندگی چیزی به غیر از غم نشد http://soogname.mihanblog.com/post/4177 <p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>سهم من از زندگی چیزی به غیر از غم نشد</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>هیچکس غیر از برادرهام غمخوارم نشد</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>بعد تو عباس، زینب ماند و این نامحرمان</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>بعد تو دیگر برایم هیچکس محرم نشد</strong></font></p><p><font color="#000066"><span id="more-14327"></span></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>زود رفتی ماه من از آسمان خواهرت</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>فرصت حتی وداع ما دوتا باهم نشد</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>ای برادر هیچ در فکر امان‌نامه نباش</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>ذره ای از اعتبارت نزد زینب کم نشد</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>داشتم می آمدم در علقمه بالا سرت</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>در میان اینهمه نامرد نامحرم نشد</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>غصه سنگین تو پشت حسینم را شکست</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>هیچ داغی پس به سنگینی این ماتم نشد</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>کاشف الکرب الحسینی و پس از تو هیچکس… </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>بر دل خون حسین بن علی مرهم نشد</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>شمر موهای برادرزاده‌هایت را کشید</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>معجر اطفال بعد از تو دگر محکم نشد</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>تیرها اینگونه‌ات کردند ای خوش روی من</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>ورنه هرگز صورت زیبای تو درهم نشد</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>با چه دشواری سوار ناقه عریان شدم</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>زانوان هیچکس در پیش پایم خم نشد</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>آرش براری</strong></font></p> text/html 2017-09-29T15:55:12+01:00 soogname.mihanblog.com رجبعلی لطفی خلف رفته امیر لشکرش را پس بگیرد http://soogname.mihanblog.com/post/4176 <p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>رفته امیر لشکرش را پس بگیرد </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>از کوفیان آب آورش را پس بگیرد</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>رفته بگوید تشنگی ها برطرف شد </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>تا حرف های دخترش را پس بگیرد</strong></font></p><p><font color="#000066"><span id="more-14331"></span></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>یک دستش اکبر بود که کشتند او را </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>باید که دست دیگرش را پس بگیرد</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>از مشک باید آبروی رفته اش را </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>از تیر ها چشم ترش را پس بگیرد</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>زینب پریشان است , بی دستان عباس </strong><br></font> <font color="#000066"><strong>حالا چگونه معجرش را پس بگیرد ؟</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>حمیدرضا محسنات</strong></font></p> text/html 2017-09-28T16:45:23+01:00 soogname.mihanblog.com رجبعلی لطفی خلف من چگونه سوی خیمه خبرت را ببرم؟ http://soogname.mihanblog.com/post/4175 <p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>من چگونه سوی خیمه خبرت را ببرم؟</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>خبــر ریختــن بــــــــــال و پرت را ببرم</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>واژه های بدنت سخت به هم ریخته است</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>سینه ات یـا جگـرت یــا که سرت را ببرم؟</strong></font></p><p><font color="#000066"><span id="more-14256"></span></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>مثل مـــــادر وسط کوچه گرفتــــار شدی</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>تـــن پامــــال شـــــده در گذرت را ببرم</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>ولــــدی لب بــزن و نـــــام مرا بــــــاز ببر</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>تا به همـراه نســـــــیم این اثرت را ببرم</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>ارباً اربا تر از این قامت تو قلب من است</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>چــــــونکه باید بدن مختصـــــرت را ببرم</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>میوه های لب تو روی زمین ریخته است</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>بــا عبــــــــا آمده ام تـــــا ثمرت را ببرم</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>بت شکن بودی وپیش از همه مبعوث شدی</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>حـــالیـــــــا آمـده ام تــا تبرت را ببرم</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>شبــه پیغمبــر من معجزه ها داری، حیف!</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>قســـمت من شــده شق القــمرت را ببرم</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>سفره ات پهن شده در همهء دشت ، کریم!</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>ســهم من هم شده ســوز سحرت را ببرم</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>لشـــگر روبـرویت “آکله الاکبـــــاد” اســت</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>کاش می شد که علی جان جگرت را ببرم</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>بدنی نیســت که تشـییـع کنم ، مجبــورم</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>تـکه تـکه تنـــــــــی از دور و برت را ببرم</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>عمه ات آمده بالای ســــرت می گوید :</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>تو که رفتــی بگُــــذار ایــن پدرت را ببرم</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>ترسم این است که لب بر لب تو جان بدهد</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>بگُـذار ایــن پـــدر محتضـــرت را ببرم</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>مادرت نیست ولی منتظر سوغات است!</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>عطر گیســـوی تو از این سفرت را ببرم</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>مصطفی هاشمی نسب</strong></font></p> text/html 2017-09-28T16:43:10+01:00 soogname.mihanblog.com رجبعلی لطفی خلف می روی و می بری همراه خود جان مرا http://soogname.mihanblog.com/post/4174 <p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>می روی و می بری همراه خود جان مرا</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>صبـــر کن بابا ببیـن حــال پریشــان مرا</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>در پی ات اهل حرم آئینه و قرآن به دست</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>می بری بـا خود دل خیمـه نشـینان مرا</strong></font></p><p><font color="#000066"><span id="more-14259"></span></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>ای عصای پیری ام، داری هلالم می کنی</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>بعد تو دشـمن ببینـد حــال حیــران مرا</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>قبل رفتن اندکی پیش دو چشمم راه رو</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>پر کن از قد رســایت قاب چشــمان مرا</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>در جواب تشنگی شد عایدم شرمندگی</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>گر چـه دیدی با زبانت کام عطشــان مرا</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>از فرس افتاده، سوی تو خودم را می کشم</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>آه بابا جــان ، ببیـن زانـوی لـرزان مرا</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>سوره های پیکرت پاشیده از هم وای من</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>پخش صحــرا کرده اند آیــات قـرآن مرا</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>عده ای کل می کشند و عده ای کف می زنند</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>تــا شنیـده دشمنت آوای افغـــان مرا</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>تا صدایش می کنم یک دشت پاسخ می رسد</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>زینبـم، بنگـر علـی هـای فــراوان مرا</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>خون او را در تمام دشت جـــاری کرده اند</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>کربــلا را بــا تنـش آئیـنه کــاری کرده اند</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>مصطفی هاشمی نسب</strong></font></p> text/html 2017-09-28T16:38:46+01:00 soogname.mihanblog.com رجبعلی لطفی خلف اشعارشهادت علی اکبر http://soogname.mihanblog.com/post/4172 <h2 style="text-align: center;"><font color="#000066">اشعارشهادت علی اکبر</font></h2><p style="text-align: center;"><font color="#000066">اشعارشهادت علی اکبر علیه السلام ـ علیرضاشریف</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">خنده و هلهله بر چشمِ تَرم رَحم نکرد<br></font> <font color="#000066">به غریبیِ من و اشکِ حرم رَحم نکرد<br></font> <font color="#000066">هیچ کس حُرمتِ این مویِ سفیدم نگرفت<br></font> <font color="#000066">نفسی بر من و سوزِ جگرم رَحم نکرد<br></font> <font color="#000066">لشکرِ بغضِ علی دقِ دلی خالی کرد<br></font> <font color="#000066">به سرش ریخت و بر یک نفرم رَحم نکرد<br></font> <font color="#000066">دستِ مِقراض بُرش داد حریرِ بدنش<br></font> <font color="#000066">هر قدر پا به زمین زد پسرم، رَحم نکرد<br></font> <font color="#000066">همه ی فاصله را داد زدم نیزه بس است<br></font> <font color="#000066">نزن اینقدر من آخر پدرم رَحم نکرد<br></font> <font color="#000066">سندِ سخت ترین لحظه ی عمرم این است<br></font> <font color="#000066">داغِ او بر دل و چشم و کمرم رَحم نکرد</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">پسرم از روی زین بَد به زمین افتادی<br></font> <font color="#000066">نیزه بر پهلویت آمد به زمین افتادی</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">چقدر فرقِ دو تایِ تو به هم ریخته است<br></font> <font color="#000066">زیرِ پا زُلفِ رَهایِ تو به هم ریخته است<br></font> <font color="#000066">زَجر کُش شد به خدا بس‌که زدی پا به زمین<br></font> <font color="#000066">پیرِمردی که به پایِ تو به هم ریخته است<br></font> <font color="#000066">دیگرم نیست توقع که جوابم بدهی<br></font> <font color="#000066">در گلو تیر صدایِ تو به هم ریخته است<br></font> <font color="#000066">اِرباً اِربا شده زین پس چه صدایت بزنم؟<br></font> <font color="#000066">تیغ از بس که هجایِ تو به هم ریخته است<br></font> <font color="#000066">غُصه ات با دلِ لیلا چه کند وقتی که<br></font> <font color="#000066">گیسوی عمّه برایِ تو به هم ریخته است<br></font> <font color="#000066">چه کنم، تا به حرم بینِ عبا می برمت<br></font> <font color="#000066">زخم ها قدِ رَسایِ تو به هم ریخته است</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">*************</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">اشعارشهادت علی اکبر علیه السلام ـ رضارسول زاده</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">دل مجنون همیشه با لیلاست<br></font> <font color="#000066">می رود سوی هر کجا لیلاست<br></font> <font color="#000066">قدم عاشقی که برداری<br></font> <font color="#000066">بعد از آن اختیار با لیلاست<br></font> <font color="#000066">تپش قلب تو، نمی دانم<br></font> <font color="#000066">تپش قلب من که یا لیلاست<br></font> <font color="#000066">آن که از کار من گره بگشود<br></font> <font color="#000066">با دو دست گره گشا لیلاست<br></font> <font color="#000066">بسته آن که دخیل زلفم را<br></font> <font color="#000066">به سر زلف کربلا لیلاست</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">کشش عشق تا که پا بر جاست<br></font> <font color="#000066">دل اسیر مزار پایین پاست</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">پسر پهلوان اربابم<br></font> <font color="#000066">مرتضای جوان اربابم<br></font> <font color="#000066">ای عصای پدر، علی اکبر<br></font> <font color="#000066">ای که هستی توان اربابم<br></font> <font color="#000066">قمر دوم بنی هاشم<br></font> <font color="#000066">ای مه آسمان اربابم<br></font> <font color="#000066">دامنت را نمی دهم از دست<br></font> <font color="#000066">لحظه ای هم به جان اربابم<br></font> <font color="#000066">تو کریمی و از تو شامل ماست<br></font> <font color="#000066">کرم خاندان اربابم</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">نشده دست رد به کس بزنی<br></font> <font color="#000066">سفره دار مدینه چون حسنی</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">جز خدا کس نبود در دل تو<br></font> <font color="#000066">من کجا! مدحت خصائل تو<br></font> <font color="#000066">کار من نیست کار جبریل است<br></font> <font color="#000066">تا گدایی کند ز سائل تو<br></font> <font color="#000066">کیستی که معاویه می گفت<br></font> <font color="#000066">به امیرانش از فضائل تو<br></font> <font color="#000066">تا ببیند جمال پیغمبر<br></font> <font color="#000066">چشم عباس بود مایل تو<br></font> <font color="#000066">به نبی رفته بین اهل البیت<br></font> <font color="#000066">بیشتر از همه شمائل تو</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">اشبه الناس به رسولی تو<br></font> <font color="#000066">نوه ی ارشد بتولی تو</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">در شجاعت دلاوری اکبر<br></font> <font color="#000066">در بلاغت تو حیدری اکبر<br></font> <font color="#000066">با تمام کریم های شهر<br></font> <font color="#000066">در سخاوت برابری اکبر<br></font> <font color="#000066">پدرت گفته خُلقاً و خَلقاً<br></font> <font color="#000066">تو سراپا پیمبری اکبر<br></font> <font color="#000066">سر و دست است که زمین ریزد<br></font> <font color="#000066">بزنی گر به لشکری اکبر<br></font> <font color="#000066">مشک بر دوش پیش چشم حسین<br></font> <font color="#000066">تو ابالفضل دیگری اکبر</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">ای ستون خیام ثارالله<br></font> <font color="#000066">ای ذبیح قیام ثارالله</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">از تو دارم همین غلامی را<br></font> <font color="#000066">کس ندارد چنین مقامی را<br></font> <font color="#000066">تا که میخانه را به هم ریزم<br></font> <font color="#000066">پیش رویم گذار جامی را<br></font> <font color="#000066">السلام علیک یابن حسین<br></font> <font color="#000066">می دهی پاسخ سلامی را؟…<br></font> <font color="#000066">…که فرستاده ام زند بوسه<br></font> <font color="#000066">آن قدم های بس گرامی را<br></font> <font color="#000066">لب خشک تو ظهر عاشورا<br></font> <font color="#000066">شرمگین کرد تشنه کامی را</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">تشنه لب بودی و دویست نفر<br></font> <font color="#000066">زیر تیغ تو رفت از آن لشکر</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">در حصاری که تو شدی تنها<br></font> <font color="#000066">بوسه ای زد عمود فرقت را<br></font> <font color="#000066">ریخت خون تو روی چشم عقاب<br></font> <font color="#000066">اشتباهی تو را کشید کجا!؟<br></font> <font color="#000066">وسط جمعیت تنت گم شد<br></font> <font color="#000066">دشمنان علی همه پیدا<br></font> <font color="#000066">بر تن تو ز بغض می کوبید<br></font> <font color="#000066">هر که می برد نیزه اش بالا<br></font> <font color="#000066">با تن قطعه قطعه روی زمین<br></font> <font color="#000066">تو صدا می زدی: بیا بابا</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">پدرت را که دید عمه ی تو<br></font> <font color="#000066">مو پریشان دوید عمه ی تو</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">*****************</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">اشعارشهادت علی اکبر علیه السلام ـ استادسازگار</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">ای مرا آشفته کرده حال تو<br></font> <font color="#000066">دیده و جان و دلم دنبال تو<br></font> <font color="#000066">عزم وصل حق تعالی کرده ای<br></font> <font color="#000066">ترک جان یا ترک بابا کرده ای<br></font> <font color="#000066">روح من با این شتاب از تن مرو<br></font> <font color="#000066">ای تمام عمر من بی من مرو<br></font> <font color="#000066">کم زهجر خویش قلبم چاک کن<br></font> <font color="#000066">باز گرد از دیده اشکم پاک کن<br></font> <font color="#000066">راه غم بر قلب تنگم باز شد<br></font> <font color="#000066">غربتم با رفتنت آغاز شد<br></font> <font color="#000066">ای دل صد پاره ام پیراهنت<br></font> <font color="#000066">اشک ثار الله وقف دامنت<br></font> <font color="#000066">می روی این قوم سنگت می زنند<br></font> <font color="#000066">گرگ های کوفه چنگت می زنند<br></font> <font color="#000066">صبر کن بابا تماشایت کنم<br></font> <font color="#000066">سِیر حسن و قدّ و بالایت کنم<br></font> <font color="#000066">بعدِ عمری حاصل من داغ توست<br></font> <font color="#000066">جان بابا قاتل من داغ توست<br></font> <font color="#000066">عهد من با دوست عهدی محکم است<br></font> <font color="#000066">هر چه بینم داغ در این ره کم است<br></font> <font color="#000066">عهد بستم تا که قربانت کنم<br></font> <font color="#000066">غرق خون تقدیم جانانت کنم<br></font> <font color="#000066">عهد بستم تا که درراه خدا<br></font> <font color="#000066">عضوعضوت را کنند از هم جدا<br></font> <font color="#000066">زخم تو مشکل گشایی می کند<br></font> <font color="#000066">مرگ از تو دلربایی می کند<br></font> <font color="#000066">من خلیل الله، تو اسماعیل من<br></font> <font color="#000066">داغ تو تسبیح من تهلیل من<br></font> <font color="#000066">جسم مجروحت گلستان من است<br></font> <font color="#000066">فرق خونین تو قرآن من است<br></font> <font color="#000066">خون گلاب وخاک صحرا مُشک توست<br></font> <font color="#000066">آبروی من دهان خشک توست<br></font> <font color="#000066">زخم ما را خنده بر شمشیر هاست<br></font> <font color="#000066">چشم ما چشم انتظار تیرهاست<br></font> <font color="#000066">گرچه خشک ازتشنگی لب های توست<br></font> <font color="#000066">رو که جدم مصطفی سقای توست<br></font> <font color="#000066">ما به راه دوست هستی باختیم<br></font> <font color="#000066">بعد از آن در قلب دشمن تاختیم</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">************</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">اشعارشهادت علی اکبر علیه السلام ـ مجتبی روشن روان</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">ای خفته در مقابل بابا مؤذنم<br></font> <font color="#000066">واکن نگاه بسته ز خونت ببین منم<br></font> <font color="#000066">در پیش دشمنان که من خنده می‌کنند<br></font> <font color="#000066">بالای نعش تو بنگر سینه می‌زنم<br></font> <font color="#000066">شرم از رخ محمدی تو عدو نکرد<br></font> <font color="#000066">ای در نگاه فاطمه‌ رنگ تو مسکنم<br></font> <font color="#000066">با پیکرت چه کرده لب تیغ و نیزه‌ها<br></font> <font color="#000066">پاره زره ز پهلوی پاک تو می‌کنم<br></font> <font color="#000066">در خیمه‌ها سکینه هراسان ز مرگ تو<br></font> <font color="#000066">اینجا کُشد مرا دف و آواز دشمنم<br></font> <font color="#000066">هر شاخه‌ات کناری و صد قطعه شد تنت<br></font> <font color="#000066">ای سرو قد کشیده زیبای گلشنم<br></font> <font color="#000066">برداشتم چو صورت خود را ز صورتت<br></font> <font color="#000066">خون می‌چکید از رخ و از سینه و تنم<br></font> <font color="#000066">برخیز و باز بهر دل من اذان بگو<br></font> <font color="#000066">وقت نماز می‌گذرد ای مؤذنم</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">*************</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">اشعارشهادت علی اکبر علیه السلام ـ مصطفی متولی</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">نگاه مختصری کن به چشمهای ترم<br></font> <font color="#000066">که جان سالم از این مهلکه بدر ببرم<br></font> <font color="#000066">لبی تکان بده پلکی به هم بزن بابا<br></font> <font color="#000066">نفس بکش علی اکبر نفس بکش پسرم<br></font> <font color="#000066">نفس بکش پسرم تا که من فَزَع نکنم<br></font> <font color="#000066">و پیش خنده ی این قوم نشکند کمرم<br></font> <font color="#000066">دل من از پس این داغ بر نمی آید<br></font> <font color="#000066">حریف اینهمه آتش نمی شود جگرم<br></font> <font color="#000066">خودت بگو بدنت را چگونه جمع کنم<br></font> <font color="#000066">پر از علی شده خاک تمام دور و برم<br></font> <font color="#000066">کنار جسم تو باید به داد من برسند<br></font> <font color="#000066">تو این همه شده ای من هنوز یک نفرم</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">**************</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">اشعارشهادت علی اکبر علیه السلام ـ استادسازگار</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">مـن کیستم ولـی خداونــد اکبرم<br></font> <font color="#000066">سرتا قدم محمّد و زهرا و حیدرم<br></font> <font color="#000066">قـرآن روی سینه فـرزند فاطمه<br></font> <font color="#000066">فرزند نور و واقعه و قدر و کوثرم<br></font> <font color="#000066">در وصف خلق و منطق و خلقم نظر کنید<br></font> <font color="#000066">زیباتـرین شبیه بـه شخص پیمبرم<br></font> <font color="#000066">زهرا جمال ختم رسل دیده در رخم<br></font> <font color="#000066">لیلا کشیـده شانـه بـه زلف معطرم<br></font> <font color="#000066">جان جهانیان که حسین است بارها<br></font> <font color="#000066">مانند جان خویش گرفته است در برم<br></font> <font color="#000066">همسنگـر شهیـد علمـدار کــربلا<br></font> <font color="#000066">تا روز حشر قلب حسین است سنگرم<br></font> <font color="#000066">مـن پیـر مکتبِ «السنا علی الحق‌«ام<br></font> <font color="#000066">مــن شیـر کربــلا اسداللهِ دیگرم<br></font> <font color="#000066">پا تا به سر چو جانم و جان مجسمم<br></font> <font color="#000066">سر تا به پا چو روحم و روح مصورم<br></font> <font color="#000066">دانــایی امــام حسـن در تکلمـم<br></font> <font color="#000066">زیبایی امــام حسین است منظـرم<br></font> <font color="#000066">مأنوس با شهادت‌ و شمشیر و زخم ‌و خون<br></font> <font color="#000066">ممسـوس در حقیقتِ خـلاقِ داورم<br></font> <font color="#000066">تسبیـح دانـه دانـه سجـادۀ حسین<br></font> <font color="#000066">قـرآن پاره پارۀ زهــرای اطهـرم<br></font> <font color="#000066">خیمه صفـا و مروه بـوَد قتلگاه من<br></font> <font color="#000066">صحرای کربلا عرفات است و مشعرم<br></font> <font color="#000066">مـن پـاره‌ای ز پیکـر پیغمبـرم ولی<br></font> <font color="#000066">گردید پاره پاره ز شمشیـر، پیکـرم<br></font> <font color="#000066">وقتی که قطعه قطعه ز شمشیر می‌شدم<br></font> <font color="#000066">دیـدم ستــاده حضرت زهرا برابرم<br></font> <font color="#000066">اشک روان و مهجۀ قلب حسین بود<br></font> <font color="#000066">خونی‌که شد به ‌صورت من جاری‌ازسرم<br></font> <font color="#000066">با آنکـه در شهادت من قامتش خمید<br></font> <font color="#000066">در نــزد فاطمه است سرافراز مادرم<br></font> <font color="#000066">این غم مرا کُشد که ببینم به نوک نی<br></font> <font color="#000066">سیلی زننـد بـر گلِ رخسارِ خواهرم<br></font> <font color="#000066">ای کاش می‌نشست به قلب شکسته‌ام<br></font> <font color="#000066">تیــری کـه هست سهم گلـوی برادرم<br></font> <font color="#000066">مـن آن شکوفـه‌ام کـه نگه کرد باغبان<br></font> <font color="#000066">چیدنـد بـا شکنجه و کردنـد پـرپـرم<br></font> <font color="#000066">در زیر تیغ بسملِ بشکسته بـال و پـر<br></font> <font color="#000066">در بحر عشق، ماهیِ در خون شناورم<br></font> <font color="#000066">«میثم» اگر به فصل جوانی شدم شهید<br></font> <font color="#000066">هـر پیـر را معلـم و استـاد و رهبـرم</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">***************</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">اشعارشهادت علی اکبر علیه السلام ـ حسن لطفی</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">بگو هنوز برایت کمی توان مانده<br></font> <font color="#000066">بگو هنوز برای حسین جان مانده ؟<br></font> <font color="#000066">فقط برای نمازی کنار بابا باش<br></font> <font color="#000066">هنوز نیمه ای از روز تا اذان مانده<br></font> <font color="#000066">چه میشود کمی این پلک را تکان بدهی<br></font> <font color="#000066">چرا که چشم تو خیره به آسمان مانده<br></font> <font color="#000066">کمر شکسته ام از حال و روز من پیداست<br></font> <font color="#000066">عجیب برجگرم داغ این جوان مانده<br></font> <font color="#000066">بیا به گریه ی این پیرمرد رحمی کن<br></font> <font color="#000066">عصای من نشکن ،قامتی کمان مانده<br></font> <font color="#000066">نسیم هم بدنت را به دست می گیرد<br></font> <font color="#000066">شبیه مشت پری که در آشیان مانده<br></font> <font color="#000066">شدی شبیه اناری که دانه دانه شده<br></font> <font color="#000066">کمی به خاک و کمی دست باغبان مانده<br></font> <font color="#000066">شبیه مادر من جمع میکنی خود را<br></font> <font color="#000066">که بین پهلوی تو درد بی امان مانده<br></font> <font color="#000066">چنان به روی سرت ریختند،ترسیدم<br></font> <font color="#000066">هزار شکر که از تو کمی نشان مانده<br></font> <font color="#000066">حساب آنچه که مانده است از تو مشکل نیست<br></font> <font color="#000066">دوباره میشِمرم چند استخوان مانده<br></font> <font color="#000066">تو را به روی عبا تکه تکه می چینم<br></font> <font color="#000066">بقیه ی تو ولی دست این و آن مانده<br></font> <font color="#000066">چقدر روی دو چشمت هلال ابرو هست<br></font> <font color="#000066">برای بدر شدن ماه من زمان مانده<br></font> <font color="#000066">چقدر تیغه لب پر ،میان دنده ی توست<br></font> <font color="#000066">چقدر نیزه شکسته در این میان مانده<br></font> <font color="#000066">تو را از این همه غم میکنم سوا اما<br></font> <font color="#000066">هنوز داغی یک نیزه در دهان مانده<br></font> <font color="#000066">قرار نیست پدر جان دهد کنار پسر<br></font> <font color="#000066">هنوز قصه ی گودال و ساربان مانده<br></font> <font color="#000066">قرار نیست فقط عمه ات بماند و من<br></font> <font color="#000066">ببینی اش که میان حرامیان مانده<br></font> <font color="#000066">کمی به روی سرم باشد و میان حرم<br></font> <font color="#000066">که چند دختر نوپا به کاروان مانده<br></font> <font color="#000066">بدون تو بدَود چند بار تا گودال<br></font> <font color="#000066">ببیندم که نگاهم به آسمان مانده<br></font> <font color="#000066">کمان حرمله تیری به سینه ام زده است<br></font> <font color="#000066">به چند جا اثر نیزه ی سنان مانده<br></font> <font color="#000066">نشسته شمر و عرق می چکد ز پیشانیش<br></font> <font color="#000066">برای ضربه ی آخر نفس زنان مانده</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">**********************</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">اشعارشهادت علی اکبر علیه السلام ـ محسن حنیفی</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">تو را به دست گرفته به آسمان بدهد<br></font> <font color="#000066">گل محمدی اش را به باغبان بدهد<br></font> <font color="#000066">که برگهای تو را یک به یک جدا کردند<br></font> <font color="#000066">بغل گرفته به زهرا تو رانشان بدهد<br></font> <font color="#000066">برید صوت تو را نیزه ی حسود کسی<br></font> <font color="#000066">به روی حنجره ات آمده اذان بدهد<br></font> <font color="#000066">تو را بریده بریده صداکند … ولدَی<br></font> <font color="#000066">اگر که هلهله ها یک کمی امان بدهد<br></font> <font color="#000066">بغل گرفته تو را و تن تو می ریزد<br></font> <font color="#000066">خودت بگو که چگونه تو را تکان بدهد<br></font> <font color="#000066">بلند شو پدرت را به خیمه برگردان<br></font> <font color="#000066">وگرنه پیش تن زخمی تو جان بدهد<br></font> <font color="#000066">بلند شو به لبش بوسه دوباره بده<br></font> <font color="#000066">وگرنه بعد تو بوسه به خیزران بدهد</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">**********************</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">اشعارشهادت علی اکبرعلیه السلام ـ استادسازگار</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">یک لحظه جدا کردم از خویش، جوانم را<br></font> <font color="#000066">گویی که فدا کردم صدمرتبه جانم را<br></font> <font color="#000066">در آتش هجرانش می‌سوخت وجودم را<br></font> <font color="#000066">با رفتن خود از تن می‌برد روانم را<br></font> <font color="#000066">با داغ علی دشمن یک لحظه گرفت از من<br></font> <font color="#000066">هم روح و روانم را هم تاب و توانم را<br></font> <font color="#000066">هنگام وداع هم دادیم نشانِ هم<br></font> <font color="#000066">او حنجر خشکش را من اشک روانم را<br></font> <font color="#000066">سر تا‌ به قدم افروخت از بس جگرش می‌سوخت<br></font> <font color="#000066">داغیِ زبان او سوزاند دهانم را<br></font> <font color="#000066">با کشتن فرزندم تسلیم خداوندم<br></font> <font color="#000066">کردم به جگر پنهان فریاد و فغانم را<br></font> <font color="#000066">ای ماه فروزنده! تسبیح پراکنده<br></font> <font color="#000066">برخیز و فرو بنشان این سوز نهانم را<br></font> <font color="#000066">“میثم!” ز زبان من با خون جگر بنویس<br></font> <font color="#000066">کشتند بهارم را؛ دیدند خزانم را</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">*****************</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">اشعارشهادت علی اکبرعلیه السلام ـ شاعرناشناس</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">گر چه خاصیت یک نخل ثمر داشتن است<br></font> <font color="#000066">نیمی از درد سرم چند پسر داشتن است<br></font> <font color="#000066">به تو و قد رشیدِ تو حسودی کردند<br></font> <font color="#000066">کار ِاین خیره‌ سران چشم نظر داشتن است<br></font> <font color="#000066">میوه‌ی فصلی و در مرز رسیدن اما<br></font> <font color="#000066">چیدن تو چه نیازی به تبر داشتن است<br></font> <font color="#000066">باید از وسعت این دشت تو را جمع کنم<br></font> <font color="#000066">تازه این کار به اما و اگر داشتن است<br></font> <font color="#000066">زیر بازوی مرا عمه نگه داشته است<br></font> <font color="#000066">داغ تو خاصیتش دردِ کمر داشتن است<br></font> <font color="#000066">پنجه بر زلفِ سیاهت زده دشمن؛ نکند<br></font> <font color="#000066">کعبه‌یِ رویِ تو هم فکر حجر داشتن است<br></font> <font color="#000066">پیش ِ این لشکر فاسق که فقط میخندند<br></font> <font color="#000066">بدترین حال همین دیده‌یِ تر داشتن است<br></font> <font color="#000066">یکی از پشت و یکی از جلو میزد به سرت<br></font> <font color="#000066">عادتِ جنگِ علی زخم به سرداشتن است<br></font> <font color="#000066">درعبا ریختم آنچه زتنت مانده ولی<br></font> <font color="#000066">کار تشییع تو محتاج ِ نفر داشتن است<br></font> <font color="#000066">عمه چادر کمرش بسته وبالای سرم<br></font> <font color="#000066">فکر ِبرسرزدن و مقنعه برداشتن است</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">اگر شاعر این شعر را میشناسید لطفا اطلاع دهید</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">**********************</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">اشعارشهادت علی اکبرعلیه السلام ـ استادسازگار</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">امیرالمؤمنین! صحرای محشر را تماشا کن<br></font> <font color="#000066">به دشت کربلا تکرار حیدر را تماشا کن<br></font> <font color="#000066">ولی‌الله! ولی‌الله دیگر را تماشا کن<br></font> <font color="#000066">دوباره خاطرات جنگ خیبر را تماشا کن<br></font> <font color="#000066">پیمبر را پیمبر را پیمبر را تماشا کن<br></font> <font color="#000066">بگو الله اکبر جنگ اکبر را تماشا کن</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">به تن پوشیده با دست حسین‌بن‌علی جوشن<br></font> <font color="#000066">زده بر یاری فرزند زهرا بر کمر دامن<br></font> <font color="#000066">خدا گوید تعالی‌الله پیمبر گویدش احسن<br></font> <font color="#000066">خوراک ذوالفقارش جرعه‌جرعه خون اهریمن<br></font> <font color="#000066">کند تحسین به دست و بازویش هم دوست هم دشمن<br></font> <font color="#000066">بیا ای شیر داور شیر داور را تماشا کن</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">سپر گردیده پیش نیزه و شمشیر، پا تا سر<br></font> <font color="#000066">رخش قرآن، تنش فرقان، دلش یاسین، لبش کوثر<br></font> <font color="#000066">نبی خلق و نبی خلق و نبی خُلق و نبی منظر<br></font> <font color="#000066">زمین کربلا صحرای بدر و او چو پیغمبر<br></font> <font color="#000066">در امواج خطر از بیم شمشیر علی‌اکبر<br></font> <font color="#000066">فرار و ترس یک دریای لشکر را تماشا کن</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">جبین، بشکسته تن، خسته دهن، خونین دو ‌لب، عطشان<br></font> <font color="#000066">به دیدار پدر در خیمه‌گه بشتافت از میدان<br></font> <font color="#000066">سرشکش از بصر جاری شرارش در جگر پنهان<br></font> <font color="#000066">زبان چون چوب خشکیده، نفس چون شعلۀ سوزان<br></font> <font color="#000066">سرشک عمه، اشک چشم خواهر را تماشا کن</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">زبانش در دهان باب و خونش جاری از حنجر<br></font> <font color="#000066">وجودش باغ گل از تیغ و تیر و نیزه و خنجر<br></font> <font color="#000066">گلو خشکیده، دل تفتیده، چشم از اشک خونین تر<br></font> <font color="#000066">پدر گفت ای همای من مزن از تشنگی پرپر<br></font> <font color="#000066">که سیرابت کند با دست خود امروز، پیغمبر<br></font> <font color="#000066">برو سقایی جدت پیمبر را تماشا کن</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">برو بابا! که اکنون چشم در راه‌اند قاتل‌ها<br></font> <font color="#000066">برو بابا که دریا گردد از خون تو ساحل‌ها<br></font> <font color="#000066">برو بابا! که زخمت گل کند تا حشر در دل‌ها<br></font> <font color="#000066">برو تا شعلۀ داغ تو گردد شمع محفل‌ها<br></font> <font color="#000066">برو پرپر بزن در خون خود مانند بسمل‌ها<br></font> <font color="#000066">جمال بی‌مثال حی داور را تماشا کن</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">دوباره در اُحد رو کرد آن پیغمبر ثانی<br></font> <font color="#000066">دوباره کربلا را کرد با یک حمله طوفانی<br></font> <font color="#000066">ز تیر و نیزه دشمن کرد بر رویش گل‌افشانی<br></font> <font color="#000066">تنش گردید از شمشیر، چون آیات قرآنی<br></font> <font color="#000066">هزاران زخم خورد و شد هزاران بار قربانی<br></font> <font color="#000066">بگرد ای آسمان؛ صدپاره پیکر را تماشا کن</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">دریغا! گشت نقش خاک، سرو قد دلجویش<br></font> <font color="#000066">جدا گردید تا پیشانی از هم طاق ابرویش<br></font> <font color="#000066">پدر بشتافت از میدان و رو بگذاشت بر رویش<br></font> <font color="#000066">ز اشک دیده زینب شست خون از جعد گیسویش<br></font> <font color="#000066">بیا «میثم»! خدا را دیدۀ دل بازکن سویش<br></font> <font color="#000066">به سرتاپای او زخم مکرر را تماشا کن</font></p> text/html 2017-09-27T13:22:21+01:00 soogname.mihanblog.com رجبعلی لطفی خلف میان چاه ظلمت دلم عذاب می شوم http://soogname.mihanblog.com/post/4171 <p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>میان چاه ظلمت دلم عذاب می شوم</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>مریضم و دخیل نور آفتاب می شوم</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>خودم دلیل این همه جدایی و مصیبتم</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>خودم برای دیدن شما حجاب می شوم</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong><span id="more-14215"></span></strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>همیشه از گناه بی شمار خویش غافلم</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>ولی فریب خورده ی کمی ثواب می شوم</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>توکلم بدون یاد تو ضعیف می شود</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>تو را ز یاد می برم پر اضطراب می شوم</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>برای تحبس الدعا شده کمی دعا کنید</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>اگر مرا دعا کنید، مستجاب می شوم</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>به گنبد علی قسم اگر به من نجف دهی</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>تُرابِ پای زائران بوتراب می شوم</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>کنار دیگران به خود چقدر فخر می کنم</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>برای روضه آمدن که انتخاب می شوم</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>چهل شبانه روز خرج حاجتم نمی کنم</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>دو بیت روضه خوانِ اصغر و رباب می شوم¹</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>بس است سینه ی مرا چقدر چنگ می زنی؟!</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>بس است اصغرم که از خجالت آب می شوم</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>عزیز تشنه ام کمی به مادرت نگاه کن</strong><br></font> <font color="#000066"><strong>ببین چگونه از غریبی ات کباب می شوم</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>&nbsp;محمد جواد شیرازی</strong></font></p> text/html 2017-09-27T13:20:12+01:00 soogname.mihanblog.com رجبعلی لطفی خلف از روی دست های پدر بال و پر گرفت http://soogname.mihanblog.com/post/4170 <p style="text-align: center;"><font color="#000066">از روی دست های پدر بال و پر گرفت</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">خنـــدید و خنده را ز لبـــان پدر گرفت</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">احسـاس کرد تیر، پـــدر را نشانه کرد</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">با حنجرش برای امامــش سپر گرفت</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><span id="more-14219"></span></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">آری بــزرگ زاده بـه بـابـاش می رود</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">یک پر، دو پر، نه مثل پدر بیشتر گرفت</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">شش ماهه بود&nbsp;و بند دل مادرش رباب</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">از طـرز دست&nbsp; و پــا زدن او شـرر گرفت</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">وقتی که غنچه های زیر گلویش شکوفه کرد</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">عطـــری عجیب در همه ی دشت در گرفت</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">خون گلوش رفت به هفت آسمان و بعد…</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">از حــال زار عـرش نشــینان خبر گرفت</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">بـابــا میـان معرکه حیــران شــد و سپـس</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">زیر عبـــای خویــش پســـر را به بر گرفت</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">مادر زبان گرفته&nbsp;و جانسوز می سرود:</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">طفلم قشــــنگ بود و گلم را نظر گرفت</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">سید مصطفی هاشمی نسب</font></p> text/html 2017-09-27T13:18:30+01:00 soogname.mihanblog.com رجبعلی لطفی خلف گرچه از دور از آن فاصله‌ها زد بد زد http://soogname.mihanblog.com/post/4169 <p style="text-align: center;"><font color="#000066">گرچه از دور از آن فاصله‌ها زد بد زد</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">آتش انگار که بر کرببلا زد بد زد</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">چقدر هست مگر بچه سه جایش بِرَود</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">وایِ من بر سه هدف او به سه جا زد بد زد</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><span id="more-14222"></span></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">اصلا اینبار کماندار چه با زور کشید</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">به سه‌شعبه همه‌یِ حَنجره را زد بد زد</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">دست و پا داشت که می‌زد پدر انداخت عبا</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">آخرین بار نَفَس زیرِ عبا زد بد زد</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">اولین بار که چشمش به ربابش اُفتاد</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">اندکی حرف نزد بعد صدا زد بد زد</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">بُرد در بینِ عبا تا که نبیند چه شده</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">مادرش گفت بگو تیر کجا زد بد زد؟</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">گرچه بر چشمِ ابالفضل همین تیر نشست</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">بدتر از چشمِ عمو بود که تا زد بد زد</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">پشتِ خیمه به سرِ قبر ، حرامی آمد</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">نیزه برداشت و مانندِ عصا زد&nbsp; بد زد</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">طفل را از وسطِ خاک کشیدند به نِی</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">بچه را باز نوکِ نیزه که جا زد بد زد</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">نیزه دارَش زِ سر نیزه سرش را انداخت</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">سَر که اُفتاد زمین ضربه‌یِ پا زد بد زد</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">رهگذرهای دَمِ کوچه به هم می‌گفتند</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">حرمله تیر به این بچه چرا زد بد زد</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">سالها بود همین جمله فقط کارِ رباب</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">نانجیب آنهمه لبخند به ما زد….بد زد</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">حسن لطفی</font></p> text/html 2017-09-27T12:42:29+01:00 soogname.mihanblog.com رجبعلی لطفی خلف اشعار شب هفتم محرم http://soogname.mihanblog.com/post/4168 <h2 style="text-align: center;"><font color="#000066">اشعار شب هفتم محرم</font></h2><p style="text-align: center;"><font color="#000066">اشعار شب هفتم محرم&nbsp; ـ شعرشهادت حضرت علی اصغر علیه السلام ـ&nbsp; شاعرناشناس</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">پسرم از نفس افتاد… به دادم برسید<br></font> <font color="#000066">داد از این همه بی داد به دادم برسید<br></font> <font color="#000066">تشنه ام ؛شیر ندارم ؛چه کنم ؛حیرانم<br></font> <font color="#000066">باید آخر چه به او داد به دادم برسید<br></font> <font color="#000066">دیگر از شدت گرما و عطش همچو کویر<br></font> <font color="#000066">چاک خورده لب نوزاد به دادم برسید<br></font> <font color="#000066">بوی آب و دل بی تاب و سپاهی بی رحم<br></font> <font color="#000066">طفلی و این همه جلاد به دادم برسید<br></font> <font color="#000066">آب دامی ست که دلبند مرا صید کند<br></font> <font color="#000066">وای از حیله ی صیاد به دادم برسید<br></font> <font color="#000066">با پدر رفت و ندانم چه شده کز میدان…<br></font> <font color="#000066">شاه پیغام فرستاد : به دادم برسید<br></font> <font color="#000066">بارالها چه بلایی سرش آمد که حسین<br></font> <font color="#000066">میزند این همه فریاد به دادم برسید</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">اگر شاعر این شعر را میشناسید لطفا اطلاع دهید</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">*********************</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">اشعار شب هفتم محرم&nbsp; ـ شعرشهادت حضرت علی اصغر علیه السلام ـ&nbsp; شاعرناشناس</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">دست را بر طناب می گیرد<br></font> <font color="#000066">بچه را از رباب می گیرد<br></font> <font color="#000066">بچه را از رباب می گیرد<br></font> <font color="#000066">خیمه را اضطراب می گیرد<br></font> <font color="#000066">دست و پا می زند علی اصغر<br></font> <font color="#000066">تیر دارد شتاب می گیرد<br></font> <font color="#000066">مگر این حنجر بهم خورده<br></font> <font color="#000066">چند قطره آب می گیرد<br></font> <font color="#000066">از سوال نکرده اش حنجر<br></font> <font color="#000066">به سه صورت جواب می گیرد<br></font> <font color="#000066">آه از غنچه گلی این بار<br></font> <font color="#000066">تیر دارد گلاب می گیرد<br></font> <font color="#000066">تا که اصغر سوار عرش شود<br></font> <font color="#000066">خود مولا رکاب می گیرد<br></font> <font color="#000066">*<br></font> <font color="#000066">اگر شاعر این شعر را میشناسید لطفا اطلاع دهید</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">*********************</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">اشعار شب هفتم محرم&nbsp; ـ شعرشهادت حضرت علی اصغر علیه السلام ـ علی اکبر لطیفیان</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">وقت آن است بگیری قمرش گردانی<br></font> <font color="#000066">پسرت را به فدای پدرش گردانی<br></font> <font color="#000066">ایستاده به روی پای خودش از امروز<br></font> <font color="#000066">مرد گشته ، ببرش مرد تَرَش گردانی<br></font> <font color="#000066">بی گناهی تو اثبات شود می ارزد<br></font> <font color="#000066">پس ببر تا سند معتبرش گردانی<br></font> <font color="#000066">تو فقط نیزه نخور صدعلی اصغر به فدات<br></font> <font color="#000066">دادمش بلکه بگیری سپرش گردانی<br></font> <font color="#000066">گلویش تازه گل انداخته من می ترسم<br></font> <font color="#000066">صبرکن تا صدقه دور سرش گردانی<br></font> <font color="#000066">جان من قول بده پیش کسی رو نزنی<br></font> <font color="#000066">جان من قول بده زودبرش گردانی<br></font> <font color="#000066">طفل من تا بغل توست خیالم جمع است<br></font> <font color="#000066">نکند حرمله را با خبرش گردانی</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">*********************</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">اشعار شب هفتم محرم&nbsp; ـ شعرشهادت حضرت علی اصغر علیه السلام ـ علی اکبر لطیفیان</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">این طفل که لب تشنه ی یک قطره آب است<br></font> <font color="#000066">یک قطره از اشکش چو فیض صد شراب است<br></font> <font color="#000066">کرب و بلا حالا دو تا خورشید دارد<br></font> <font color="#000066">بر روی دست آفتابی ، آفتاب است<br></font> <font color="#000066">این که جلوی خیمه ها زانو زده کیست؟<br></font> <font color="#000066">شاید زبانم لال بیچاره رباب است<br></font> <font color="#000066">اصلاً بیا و فرض کن کن که آب خورده<br></font> <font color="#000066">اصلاً بیا و فرض کن یک گوشه خواب است<br></font> <font color="#000066">اینکه نمیخوابد علی تقصیر تو نیست<br></font> <font color="#000066">به جای لالا بر لب تو آب آب است<br></font> <font color="#000066">گیسو نکش اینقدر تو تازه عروسی<br></font> <font color="#000066">ای کاش میشد زودتر دست تو را بست<br></font> <font color="#000066">حالا دلت که سوخته ما را دعا کن<br></font> <font color="#000066">خانم دعای تو یقیناً مستجاب است</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">*********************</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">اشعار شب هفتم محرم&nbsp; ـ شعرشهادت حضرت علی اصغر علیه السلام ـ علی اکبر لطیفیان</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">سپاه را چقدر سیر کرد آب فرات<br></font> <font color="#000066">چه زود این همه تغییر کرد آب فرات<br></font> <font color="#000066">چه کرد با جگر تشنه ها نمی دانم<br></font> <font color="#000066">رُباب را که زمین گیر کرد آب فرات<br></font> <font color="#000066">رُباب را چقدر در حرم خجالت داد<br></font> <font color="#000066">همان دو لحظه که تاخیر کرد آب فرات<br></font> <font color="#000066">سفید شد همه گیسویش یکی یکی<br></font> <font color="#000066">عروس فاطمه را پیر کرد آب فرات<br></font> <font color="#000066">همان که آبرویت را ز گریه اش داری<br></font> <font color="#000066">سه شعبه در گلویش گیر کرد… آب فرات<br></font> <font color="#000066">دو قطره آب ندادی و شاه عطشان را<br></font> <font color="#000066">چقدر حرمله تحقیر کرد، آب فرات<br></font> <font color="#000066">دوباره آب رسید و دوباره شیر آمد<br></font> <font color="#000066">ولی چه سود، کمی دیر کرد آب فرات<br></font> <font color="#000066">تمام اهل حرم تشنه… اسب ها سیراب<br></font> <font color="#000066">سپاه را چقدر سیر کرد آب فرات</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">*********************</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">اشعار شب هفتم محرم&nbsp; ـ شعرشهادت حضرت علی اصغر علیه السلام ـ شاعرناشناس</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">حالا برای خنده که دیر است گریه کن<br></font> <font color="#000066">بابا نخواب… موقع شیر است گریه کن<br></font> <font color="#000066">درمانده ام میان دو راهی کجا روم<br></font> <font color="#000066">چشمم که رفته است سیاهی کجا روم<br></font> <font color="#000066">جان رباب من به همه رو زدم نشد<br></font> <font color="#000066">دنبال آب من به همه رو زدم نشد<br></font> <font color="#000066">عمه تو را ز دور نشان می دهد نخواب<br></font> <font color="#000066">هی شانه رباب تکان می دهد نخواب<br></font> <font color="#000066">شد وقت بازی ات کمرت را گرفته ام<br></font> <font color="#000066">با احتیاط زیر سرت را گرفته ام<br></font> <font color="#000066">همبازی تو ساقه تیر است گریه کن<br></font> <font color="#000066">بابا نخواب موقع شیر است گریه کن<br></font> <font color="#000066">قنداقه ات که بست لبت باز شد علی<br></font> <font color="#000066">خندید مادرت چقدر ناز شد علی<br></font> <font color="#000066">افسوس مادر تو شب شادی ات ندید<br></font> <font color="#000066">چشم رباب حجله دامادی ات ندید<br></font> <font color="#000066">در خیمه گرم کرده خودش مجلست علی<br></font> <font color="#000066">جای نفس بلند شده خس خست علی<br></font> <font color="#000066">تا پشت خیمه کار پدر سر به زیری است<br></font> <font color="#000066">تازه زمان دیدن دندان شیری است<br></font> <font color="#000066">دیدی که دید حرمله هم ناامیدی ام<br></font> <font color="#000066">لبخند می زند به محاسن سفیدی ام<br></font> <font color="#000066">خون تو را به چهره که پاشید وای من<br></font> <font color="#000066">تا خیمه صوت قهقهه پیچید وای من<br></font> <font color="#000066">با این لبی که مثل حصیر است گریه کن<br></font> <font color="#000066">بابا نخواب موقع شیر است گریه کن<br></font> <font color="#000066">قنداقه ات هنوز به بازوست مانده است<br></font> <font color="#000066">اما سر تو بند به یک پوست مانده است<br></font> <font color="#000066">خشکش زده دهان تو پیداست نای آن<br></font> <font color="#000066">بیرون زده سه شعبه ای از لابلای آن<br></font> <font color="#000066">تیری که چشمهای عمو را گرفته است<br></font> <font color="#000066">با قطر خویش راه گلو را گرفته است<br></font> <font color="#000066">تیری چنان کشید که گفتم کمان شکست<br></font> <font color="#000066">تقصیر تیر بود اگر استخوان شکست<br></font> <font color="#000066">رویت عجیب مثل کویر است گریه کن<br></font> <font color="#000066">بابا نخواب موقع شیر است گریه کن<br></font> <font color="#000066">رحمی به من بکن جگرم تیر می کشد<br></font> <font color="#000066">بعد از برادرت کمرم تیر می کشد<br></font> <font color="#000066">سر درد مادر تو مرا آب کرد و کشت<br></font> <font color="#000066">وقتی به عمه گفت سرم تیر می کشد<br></font> <font color="#000066">با پنجه قبر می کنم و خواهرت رسید<br></font> <font color="#000066">دارد ز حنجر پسرم تیر می کشد<br></font> <font color="#000066">گودال توست کوچک و گودال من بزرگ<br></font> <font color="#000066">بعد از تو عمه از جگرم تیر می کشد<br></font> <font color="#000066">لختی گذشت پیرزنی غرق درد گفت<br></font> <font color="#000066">یک پیرزن به گریه به یک پیرمرد گفت<br></font> <font color="#000066">رفتی حسین جسم تو را بوریا گرفت<br></font> <font color="#000066">وقتی که تیر بچه ما را ز ما گرفت<br></font> <font color="#000066">تازه شروع ضجه ما بعد از این شده<br></font> <font color="#000066">دیدم جماعتی همگی دست چین شده<br></font> <font color="#000066">با نیزه بلند زمین شخم می زند<br></font> <font color="#000066">دنبال راس هجدهمین شخم میزند<br></font> <font color="#000066">دیدم که غربتت سندش روی نیزه است<br></font> <font color="#000066">یک شیرخواره با لحدش روی نیزه رفت<br></font> <font color="#000066">بال و پرش جدا شد و افتاد بر زمین<br></font> <font color="#000066">از نی سرش جدا شد و افتاد بر زمین<br></font> <font color="#000066">در حرم زاری مکن از بهر آب<br></font> <font color="#000066">چون خجالت می کشم من از رباب<br></font> <font color="#000066">غم مخور ای کودک دُردی کشم<br></font> <font color="#000066">من خودم تیر از گلویت می کشم</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">اگر شاعر این شعر را میشناسید لطفا اطلاع دهید</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">*********************</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">اشعار شب هفتم محرم&nbsp; ـ شعرشهادت حضرت علی اصغر علیه السلام ـ علی اکبر لطیفیان</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">ازحرم طفل رباب ِتازه ای برخاسته<br></font> <font color="#000066">شال بسته ، با نقابِ تازه ای برخاسته<br></font> <font color="#000066">گرچه افتادند رویِ خاک ها خورشیدها<br></font> <font color="#000066">تازه مغرب ، آفتابِ تازه ای برخاسته<br></font> <font color="#000066">باد دارد از مسیر ِ چشمهایش می وَزَد<br></font> <font color="#000066">لاجرم بویِ شرابِ تازه ای برخاسته<br></font> <font color="#000066">بیشتر شد تشنگی ها ، او خودش&nbsp; آب ، آب بود<br></font> <font color="#000066">پشتِ پایش آب…آبِ تازه ای برخاسته<br></font> <font color="#000066">با همه پیغمبران ، پیغمبری ام فرق کرد<br></font> <font color="#000066">رویِ دستم یک کتابِ تازه ای برخاسته<br></font> <font color="#000066">آن همه لبیک گفتن یکطرف ، این یکطرف<br></font> <font color="#000066">پرسش ِ ما راجوابِ تازه ای برخاسته<br></font> <font color="#000066">ریخت برهم لشگری را تاکه بر دستم رسید<br></font> <font color="#000066">با حضورش بوترابِ تازه ای برخاسته<br></font> <font color="#000066">زود یا خوابش کنید و یا مُراعاتش کنید<br></font> <font color="#000066">تازه این کودک زخوابِ تازه ای برخاسته<br></font> <font color="#000066">این بلاتکلیفی ام ازناتوانی نیست نیست<br></font> <font color="#000066">تیر با یک پیچ و تابِ تازه ای برخاسته<br></font> <font color="#000066">گردنی که خشک باشد آخرش این میشود<br></font> <font color="#000066">تیر هم که باشتابِ تازه ای برخاسته</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">روی این دستم تنش ؛ برروی این دستم سرش<br></font> <font color="#000066">آه بفرستم کدامش را برای مادرش</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">*********************</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">اشعار شب هفتم محرم&nbsp; ـ شعرشهادت حضرت علی اصغر علیه السلام ـ علی زمانیان</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">خدا کند برسد خیمه تاب داشته باشد<br></font> <font color="#000066">برای مادر اصغر جواب داشته باشد<br></font> <font color="#000066">گمان نمی کنم از این به بعد مادر تنها<br></font> <font color="#000066">بدون کودک و گهواره خواب داشته باشد<br></font> <font color="#000066">عمود خیمه ی او را به حالتی بگذارید<br></font> <font color="#000066">که روز دورو برش آفتاب داشته باشد<br></font> <font color="#000066">به خیمه ای ببریدش رباب را که در آنجا<br></font> <font color="#000066">نه شیر خواره ببیند نه آب داشته باشد<br></font> <font color="#000066">گذشت واقعه آنجا رسیده ایم که باید<br></font> <font color="#000066">غزل زمان بیانش حجاب داشته باشد<br></font> <font color="#000066">یزید بود ولیکن رباب فکر نمی کرد<br></font> <font color="#000066">که ظرف داخل دستش شراب داشته باشد…</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">*********************<br></font> <font color="#000066">اشعار شب هفتم محرم&nbsp; ـ شعرشهادت حضرت علی اصغر علیه السلام ـ&nbsp; شاعرناشناس</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">کاش میشد که نسیمی خبرت را می برد<br></font> <font color="#000066">خبر سوختن بال و پرت را می برد<br></font> <font color="#000066">کاش میشد که زبان دور لبت چرخاندن<br></font> <font color="#000066">اثری داشت که سوز جگرت را می برد<br></font> <font color="#000066">کاش جای عطشی که رمقت را برده<br></font> <font color="#000066">خواب می آمد و چشمان ترت را می برد<br></font> <font color="#000066">تو روی دست پدر عازم میدان بودی ؟<br></font> <font color="#000066">یا که تقدیر گلویت پدرت را می برد<br></font> <font color="#000066">لب زدن ها پدرت را نگرانت کرده<br></font> <font color="#000066">عطش تو نفس مختصرت را می برد<br></font> <font color="#000066">فاصله کم شده و حرمله با قدرت زد<br></font> <font color="#000066">دست بابات نبود تیر سرت را می برد<br></font> <font color="#000066">خوب شد تیر سه پر گرچه سپر را کج کرد<br></font> <font color="#000066">سنگرت بود و گرنه سپرت را می برد<br></font> <font color="#000066">دست و پا می زنی اما پدرت حیران است<br></font> <font color="#000066">گلویت زیر عبا تا به حرم پنهان است<br></font> <font color="#000066">این طرف ناله و آن سوی ولی غوغا شد<br></font> <font color="#000066">گرچه لب خشک ولی چشم همه دریا شد<br></font> <font color="#000066">مادرش زد به سر و عمه کنارش افتاد<br></font> <font color="#000066">ناله زد وای علی خواهرش از جا پا شد<br></font> <font color="#000066">بدن کوچک از پوست به سر بند شده<br></font> <font color="#000066">دفن شد زیر لحد باز پدر تنها شد<br></font> <font color="#000066">بعد ازآن واقعه یعنی دم غارت کردن<br></font> <font color="#000066">حرمله پشت حرم آمد و واویلا شد<br></font> <font color="#000066">مادرش گفت که ای حرمله لعنت بر تو<br></font> <font color="#000066">به روی نیزه نزن، زخم گلویش وا&nbsp; شد<br></font> <font color="#000066">مادرش داشت کنار پسرش جان می داد<br></font> <font color="#000066">از غم سوختن بال و پرش جان می داد</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">اگر شاعر این شعر را میشناسید لطفا اطلاع دهید</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">*********************<br></font> <font color="#000066">اشعار شب هفتم محرم&nbsp; ـ شعرشهادت حضرت علی اصغر علیه السلام ـ وحید قاسمی</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">دل آقا اسیر زلفت بود<br></font> <font color="#000066">خنده ات باده ی حیاتش بود<br></font> <font color="#000066">نخ قنداقه ی مطهرتان<br></font> <font color="#000066">لنگر کشتی نجاتش بود<br></font> <font color="#000066">**<br></font> <font color="#000066">یل شش ماهه ای عجیب که نیست<br></font> <font color="#000066">نوه ی حیدری جگر داری<br></font> <font color="#000066">بی جهت حرمله سه شعبه نساخت<br></font> <font color="#000066">با عمو می پری جگر داری<br></font> <font color="#000066">**<br></font> <font color="#000066">گریه هایت برای آب نبود<br></font> <font color="#000066">پدرت را غریب می دیدی<br></font> <font color="#000066">تا که پلک تو را عطش می بست<br></font> <font color="#000066">خواب شیب الخضیب می دیدی<br></font> <font color="#000066">**<br></font> <font color="#000066">حنجرت را بهانه می دیدند<br></font> <font color="#000066">بغض شان جنگ با علی دارد<br></font> <font color="#000066">کوفه با دیدنت هراسان گفت :<br></font> <font color="#000066">چقدر کربلا علی دارد<br></font> <font color="#000066">**<br></font> <font color="#000066">خورجینی که در خیال خودش<br></font> <font color="#000066">سود خلخالها کلان تر بود<br></font> <font color="#000066">از هیاهوی نیزه ها فهمید<br></font> <font color="#000066">از پدر هم سرت گران تر بود<br></font> <font color="#000066">**<br></font> <font color="#000066">رفتی از نیزه سر در آوردی<br></font> <font color="#000066">بین سرها ، سری در آوردی<br></font> <font color="#000066">ناقه ی عمه را حجاب شدی<br></font> <font color="#000066">وقتی از سایه معجر آوردی</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">*********************<br></font> <font color="#000066">اشعار شب هفتم محرم&nbsp; ـ شعرشهادت حضرت علی اصغر علیه السلام ـ علی عباسی</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">وقتش شده بر دست بگیرد جگرش را<br></font> <font color="#000066">مردی که شکسته‌ست مصیبت کمرش را<br></font> <font color="#000066">پروانه به هم ریخته گهوارۀ خود را<br></font> <font color="#000066">تا باز کند از پر قنداق، پرش را<br></font> <font color="#000066">تلخ است پدر گریه کند، طفل بخندد<br></font> <font color="#000066">سخت است که پنهان بکند چشم ترش را<br></font> <font color="#000066">دور و برش آن‌قدر کسی نیست که باید<br></font> <font color="#000066">این طفل در آغوش بگیرد پدرش را<br></font> <font color="#000066">مادر نگران است، خدایا ! نکند تیر<br></font> <font color="#000066">نیت کند، از شیر بگیرد پسرش را<br></font> <font color="#000066">هم چشم به راه است که سیراب بیارند<br></font> <font color="#000066">هم دلهره دارد که مبادا خبرش را…<br></font> <font color="#000066">ای وای از آن تیر و کمانی که گرفته‌ست<br></font> <font color="#000066">این بار سپیدی گلویی نظرش را<br></font> <font color="#000066">وقتش شده بر دست بگیرد جگرش را<br></font> <font color="#000066">مردی که شکسته‌ست مصیبت کمرش را</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">*********************<br></font> <font color="#000066">اشعار شب هفتم محرم&nbsp; ـ شعرشهادت حضرت علی اصغر علیه السلام ـ هادی ملک پور</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">میان خطبه، میان بگو مگو انداخت<br></font> <font color="#000066">همان که ولوله در لشگر عدو انداخت<br></font> <font color="#000066">همان که خیره به دست حسین شد… آری<br></font> <font color="#000066">چرا نگاه به باریکی گلو انداخت؟<br></font> <font color="#000066">نشست و ..تیر میان کمان گرفت و کشید<br></font> <font color="#000066">نشست تیر و سرش را ز روبه رو انداخت<br></font> <font color="#000066">امیدبود که رحمی کند ولی افسوس<br></font> <font color="#000066">میان این همه امید و آرزو انداخت<br></font> <font color="#000066">تو را حسین چه ناباورانه می نگرد<br></font> <font color="#000066">که بود غنچه او را ز رنگ و رو انداخت<br></font> <font color="#000066">تو تشنه بودی و بابا فقط به خاطر تو<br></font> <font color="#000066">به قوم سنگدل رو سیاه ، رو انداخت<br></font> <font color="#000066">تو تشنه بودی و این خشکی لبت همه را<br></font> <font color="#000066">به یاد علقمه و قصه ی عمو انداخت<br></font> <font color="#000066">حسین خون گلو را به آسمان پاشید<br></font> <font color="#000066">سپس عبای خودش را به روی او انداخت<br></font> <font color="#000066">و پشت خیمه&nbsp; همین دفن کردنش بس بود<br></font> <font color="#000066">به نیش نیزه&nbsp; کسی را به جستجو انداخت<br></font> <font color="#000066">خدا به گریه کنان تو آبرو بخشید<br></font> <font color="#000066">و دشمن تو خودش را از آبرو انداخت</font></p> text/html 2017-09-26T08:49:59+01:00 soogname.mihanblog.com رجبعلی لطفی خلف شعرشهادت حضرت قاسم http://soogname.mihanblog.com/post/4167 <h2 style="text-align: center;"><font color="#000066">شعرشهادت حضرت قاسم</font></h2><p style="text-align: center;"><font color="#000066">شعرشهادت حضرت قاسم علیه السلام ـ شاعرناشناس</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">دُرّ یتیمم رنگی از گوهر نداری<br></font> <font color="#000066">در حنجر پُر خون خود جوهر نداری<br></font> <font color="#000066">دندان تو با نعل مرکب ها شکسته<br></font> <font color="#000066">یک جای سالم در سر و پیکر نداری<br></font> <font color="#000066">چشم تو را با گوشه عمامه بستم<br></font> <font color="#000066">حالا همان عمامه را بر سر نداری<br></font> <font color="#000066">خوب است رفتی و ندیدی غربت من<br></font> <font color="#000066">ظلمی که در راه است را باور نداری<br></font> <font color="#000066">ای کشته زهرایی پهلو شکسته<br></font> <font color="#000066">حسرت برای روضه مادر نداری؟<br></font> <font color="#000066">وقتی که من سر میدهم آیم به پیشت<br></font> <font color="#000066">دیگر غمی غیر از غم معجر نداری</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">اگر شاعر این شعر را میشناسید لطفا اطلاع دهید</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">***********************</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">شعرشهادت حضرت قاسم علیه السلام ـ شاعرناشناس</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">تا که از چهره ات نقاب افتاد<br></font> <font color="#000066">رونق از بزم آفتاب افتاد<br></font> <font color="#000066">چهره ی مجتبائی ات گُل کرد<br></font> <font color="#000066">در دل دشت التهاب افتاد<br></font> <font color="#000066">دید عباس رزم شاگردش<br></font> <font color="#000066">دید صحرا در اضطراب افتاد<br></font> <font color="#000066">همه از نعره ی تو فهمیدند<br></font> <font color="#000066">کار با پور بوتراب افتاد<br></font> <font color="#000066">تا حریف نبرد تو نشدند<br></font> <font color="#000066">بارش سنگ در شتاب افتاد</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">گوییا زخم آتشین خوردی<br></font> <font color="#000066">یا عمو گفتی و زمین خوردی</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">به سرت سر رسیده ام برخیز<br></font> <font color="#000066">شاخه یاس چیده ام برخیز<br></font> <font color="#000066">سیزده سال انعکاس حسن<br></font> <font color="#000066">پسر قد کشیده ام برخیز<br></font> <font color="#000066">خاطرات قدیمی یثرب<br></font> <font color="#000066">اشک های چکیده ام برخیز<br></font> <font color="#000066">تا نفس های آخرت نشود<br></font> <font color="#000066">تا کنارت رسیده ام برخیز<br></font> <font color="#000066">من جوان مرده ام بمان پیشم<br></font> <font color="#000066">خسته ام قد خمیده ام برخیز</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">با تنت در برابرم چه کنم<br></font> <font color="#000066">شرمگین برادرم چه کنم</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">یافتی گرچه آرزویت را<br></font> <font color="#000066">می کشی با غمت عمویت را<br></font> <font color="#000066">همگی ایستاده می خندند<br></font> <font color="#000066">کن نظر دشت روبه رویت را<br></font> <font color="#000066">چقدر سنگ بر مزار تو هست<br></font> <font color="#000066">که شکسته چنین سبویت را<br></font> <font color="#000066">که در این خاک پرپرت کرده<br></font> <font color="#000066">بین خون قاب کرده رویت را<br></font> <font color="#000066">لب خود وا مکن که می بینم<br></font> <font color="#000066">زخم سر نیزه در گلویت را<br></font> <font color="#000066">که زده شانه ات به پنجه خویش<br></font> <font color="#000066">که چنین تاب داده مویت را</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">حیف مشتی ز کاکلت مانده<br></font> <font color="#000066">گیسویت دست قاتلت مانده</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">بیشتر مثل مجتبی شده ای<br></font> <font color="#000066">ولی افسوس بی صدا شده ای<br></font> <font color="#000066">مثل آئینه ای که خورده زمین<br></font> <font color="#000066">تکه تکه جدا جدا شده ای<br></font> <font color="#000066">قد کشیدی شبیه عباسم<br></font> <font color="#000066">هر کجا تیغ خورده وا شده ای<br></font> <font color="#000066">هرکجا دست می زنم گود است<br></font> <font color="#000066">وای من غرق رد پا شده ای<br></font> <font color="#000066">زیر سنگینی هزاران اسب<br></font> <font color="#000066">به گمانم که آسیا شده ای</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">سینه ات بس که جا به جا شده است<br></font> <font color="#000066">استخوان ها پر از صدا شده است</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">اگر شاعر این شعر را میشناسید لطفا اطلاع دهید</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">***********************</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">شعرشهادت حضرت قاسم علیه السلام ـ موسی علیمرادی</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">نفسم حبس شد از آنچه که چشمم دیده<br></font> <font color="#000066">پر و بال نفسم را پر و بالت چیده<br></font> <font color="#000066">هر تنی مثل تو پرپر بشود می پاشد<br></font> <font color="#000066">بدنت از عسل اینگونه به هم چسبیده<br></font> <font color="#000066">نقل دامادی تو بود ؛مبارک باشد<br></font> <font color="#000066">سنگ هایی که به روی سر تو باریده<br></font> <font color="#000066">چه قدر خار به زخم بدنت می بینم<br></font> <font color="#000066">چه قدر پیکر تو روی زمین چرخیده<br></font> <font color="#000066">چه قدر موی تو در دور و برت ریخته است<br></font> <font color="#000066">پیچش زلف تو در دست چه کس پیچیده<br></font> <font color="#000066">نیست تیغی که لبی از تن تو تر نکند<br></font> <font color="#000066">بس که از پیکر تو چشمه ی خون جوشیده<br></font> <font color="#000066">چه قدر خاک نشسته به تنت، اما نه<br></font> <font color="#000066">تن تو مثل غباری به زمین خوابیده<br></font> <font color="#000066">هر کجا می نگرم زخم هلالی داری<br></font> <font color="#000066">رختی از نقش سم اسب تنت پوشیده<br></font> <font color="#000066">صفحه صفحه شده ای و به خودم می گویم<br></font> <font color="#000066">این کتابی است که شیرازه ی آن پاشیده</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">***********************</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">شعرشهادت حضرت قاسم علیه السلام ـ مجتبی حاذق</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">مردن به زیر پای تو أحلی من العسل<br></font> <font color="#000066">پرپر شدن برای تو أحلی من العسل<br></font> <font color="#000066">بی شک برای من پدری کرده ای … عمو<br></font> <font color="#000066">آن طعم بوسه های تو أحلی من العسل<br></font> <font color="#000066">بوسیدن لبان تو شیرین تر از شکر<br></font> <font color="#000066">بوئیدن عبای تو أحلی من العسل<br></font> <font color="#000066">آه ای عمو به شکل یتیمانه پر زدن …<br></font> <font color="#000066">… با نیزه … تا خدای تو أحلی من العسل<br></font> <font color="#000066">من مثل مادرت سپر جان حیدرم<br></font> <font color="#000066">پهلوی من فدای تو أحلی من العسل<br></font> <font color="#000066">من می روم که از لبه ی تیغ بگذرم<br></font> <font color="#000066">من می روم بجای تو … أحلی من العسل</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">**********************</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">شعرشهادت حضرت قاسم علیه السلام ـ محمد سهرابی</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">قد کشید و بلند بالا شد<br></font> <font color="#000066">تا فلک پر زد و مسیحا شد<br></font> <font color="#000066">به همین قدر اکتفا فرمود<br></font> <font color="#000066">بند کفش اش نبست و موسی شد<br></font> <font color="#000066">آب و آیینه را خبر بکنید<br></font> <font color="#000066">رخ داماد عشق زیبا شد<br></font> <font color="#000066">دست و پا زد که یعنی این جایم<br></font> <font color="#000066">علت این بود زود پیدا شد<br></font> <font color="#000066">طفل معصوم گفت تشنه لبم<br></font> <font color="#000066">همه جا شرم مال سقا شد<br></font> <font color="#000066">نوه ی مرتضی و فاطمه بود<br></font> <font color="#000066">زائر مرتضی و زهرا شد<br></font> <font color="#000066">صبح پایش رکاب را پس زد<br></font> <font color="#000066">عصر قدش چو قد آقا شد<br></font> <font color="#000066">چند ابرو اضافه بر رخ داشت<br></font> <font color="#000066">یا سم اسب بر رخش جا شد؟<br></font> <font color="#000066">ارباً اربا شد از درون بدنش<br></font> <font color="#000066">این حسن زاده پور لیلا شد<br></font> <font color="#000066">سخت پیچیده است پیکر او<br></font> <font color="#000066">علت مرگ او معما شد<br></font> <font color="#000066">قاتلی دور دست خود تاباند<br></font> <font color="#000066">زلفش از پیچ بس چلیپا شد<br></font> <font color="#000066">دست خط پدر غمش را برد<br></font> <font color="#000066">یک دهه پیش از این گره وا شد<br></font> <font color="#000066">بازویش زیر سم مرکب رفت<br></font> <font color="#000066">دست خط مبارکی تا شد<br></font> <font color="#000066">سنگ بازی شده است با سر او<br></font> <font color="#000066">چون چو طفلان سوار نی ها شد<br></font> <font color="#000066">سر مپیچ از عمو بده بوسه<br></font> <font color="#000066">گردنت گر چه بی مدارا شد<br></font> <font color="#000066">رو به قبله کند چگونه تو را<br></font> <font color="#000066">بندهایت ز یکدگر وا شد</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">************</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">شعرشهادت حضرت قاسم علیه السلام ـ علیرضا لک</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">چشم هایش همه را یاد مسیحا انداخت<br></font> <font color="#000066">در حرم زلزله ی شور تماشا انداخت<br></font> <font color="#000066">هیچ چیزی که نمی گفت فقط با گریه<br></font> <font color="#000066">جلوی پای عمو بود خودش را انداخت<br></font> <font color="#000066">با تعجب همه دیدند غم بدرقه اش<br></font> <font color="#000066">کوه طوفان زده را یک تنه از پا انداخت<br></font> <font color="#000066">بی زره رفت و بلا فاصله باران آمد<br></font> <font color="#000066">هر کس از هر طرفی سنگ به یک جا انداخت<br></font> <font color="#000066">بی تعادل سر زین است رکابی که نداشت<br></font> <font color="#000066">نیزه ای از بغل امد زد و او را انداخت<br></font> <font color="#000066">اسب ها تاخته و تاخته و تاخته اند<br></font> <font color="#000066">پس طبیعی است چه چیزی به تنش جا انداخت<br></font> <font color="#000066">با عمو گفتن خود جان عمو را برده<br></font> <font color="#000066">آنکه چشمش همه را یاد مسیحا انداخت</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">**************</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">شعرشهادت حضرت قاسم علیه السلام ـ قاسم صرافان</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">شور و شوقم را ببین، یاور نمی‌خواهی عمو؟<br></font> <font color="#000066">اکبری یک ذرّه کوچکتر نمی‌خواهی عمو؟<br></font> <font color="#000066">تاب دوریِ مرا اینجا دل پاکت نداشت<br></font> <font color="#000066">قاسمت را پیش خود آن ور نمی‌خواهی عمو؟<br></font> <font color="#000066">چهره‌ی زهرائیم زیباست امّا یک رجز<br></font> <font color="#000066">روز آخر با دم حیدر نمی‌خواهی عمو؟<br></font> <font color="#000066">شال بر دوش و گریبان باز و صورت قرص ماه<br></font> <font color="#000066">در میان کربلا محشر نمی‌خواهی عمو؟<br></font> <font color="#000066">وقت رفتن تو مگر با یاد زهرا مادرت<br></font> <font color="#000066">بر فراز نیزه هجده سر نمی‌خواهی عمو؟<br></font> <font color="#000066">پیکرم شاید که پای اسب‌ها را خسته کرد<br></font> <font color="#000066">یک فدایی این دم آخر نمی‌خواهی عمو؟<br></font> <font color="#000066">یادگاری از حسن بودم گلی از باغ عشق<br></font> <font color="#000066">از برادر هدیه‌ای پرپر نمی‌خواهی عمو؟</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">*************</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">شعرشهادت حضرت قاسم علیه السلام ـشاعرناشناس</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">ید موسی و مسیحائیِ عیسی دارد<br></font> <font color="#000066">نفس تیغ کفش معجز احیاء دارد<br></font> <font color="#000066">حسنی زاده ولی ابن حسینش گویند<br></font> <font color="#000066">این حسینی حسنی رزم تماشا دارد<br></font> <font color="#000066">ضربه ای می زند و هیمنه ها می شکند<br></font> <font color="#000066">” قاسم ” بن الحسن اسمی که مسمی دارد<br></font> <font color="#000066">این پسر آینه حُسن حسن بود و شکست<br></font> <font color="#000066">پس حسن در همه کرب و بلا جا دارد<br></font> <font color="#000066">عسل سرخ ز کنج لب او می ریزد<br></font> <font color="#000066">لعل شیرین و لب و شور معما دارد<br></font> <font color="#000066">تاک بود و به مصاف تبر و داس که رفت<br></font> <font color="#000066">سرو برگشت ، قدی هم قد آقا دارد<br></font> <font color="#000066">صورت و سینه تو …، پهلو و بازوی علی…<br></font> <font color="#000066">چقـَـدَر کرب و بلا حضرت زهرا دارد</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">***********</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">شعرشهادت حضرت قاسم علیه السلام ـ شاعرناشناس</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">گلبرگ های یاسمنت زیرو رو شده<br></font> <font color="#000066">باغی از آه شعله زنت زیرو رو شده<br></font> <font color="#000066">پیراهنی که بر بدنت بود کنده اند<br></font> <font color="#000066">پیراهنی که شد کفنت زیرو رو شده<br></font> <font color="#000066">یک دشت سنگ بوسه بر روی گونه ات زده<br></font> <font color="#000066">یک دشت نیزه دور تنت زیرو رو شده<br></font> <font color="#000066">با من بگو به دست که افتاد کاکلت<br></font> <font color="#000066">اینطور زلف پر شکنت زیرو رو شده<br></font> <font color="#000066">تقصیر استخوان سر راه مانده است<br></font> <font color="#000066">شکل نفس نفس زدنت زیرو رو شده<br></font> <font color="#000066">این نعل های تازه چه کرده اند ، وای من<br></font> <font color="#000066">چشمت، لبت ، رخت ، دهنت زیرو رو شده</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">******************</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">شعرشهادت حضرت قاسم علیه السلام ـ شاعرناشناس</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">چگونه جسم تو را تا به خیمه ها ببرم<br></font> <font color="#000066">تو تکه تکـه ای باید جــدا جدا ببرم<br></font> <font color="#000066">نشسته ام به کنار تن تو می گریم<br></font> <font color="#000066">به فکر رفته ام آخر چه سان تو را ببرم<br></font> <font color="#000066">مرا که داغ علی اکبرم زمینم زد<br></font> <font color="#000066">نمی شود که تنت را به روی پا ببرم<br></font> <font color="#000066">برای اینکه دگر خردتر از این نشوی<br></font> <font color="#000066">تن شکسته ات از زیر دست و پا ببرم<br></font> <font color="#000066">یتیم بودی و اینها نوازشت کــردند<br></font> <font color="#000066">به زودی این خبرت را به مجتبی ببرم<br></font> <font color="#000066">چه کار می کنی آخر به زیر پای نعل<br></font> <font color="#000066">عمــو رسیده کنــارت بیــابیــا به برم</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">************</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">شعرشهادت حضرت قاسم علیه السلام ـ شاعرناشناس</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">قاسم است اینکه چنین دست به شمشیر شده<br></font> <font color="#000066">نوجوانی که به عشق تو حسین پیر شده<br></font> <font color="#000066">پر پرواز گشوده به دلش تاب نبود<br></font> <font color="#000066">حرفش این بود :عمو ؛ رفتن من دیر شده<br></font> <font color="#000066">زده زانوی غم و غصه و محنت به بغل<br></font> <font color="#000066">نگران بود چرا این همه تاخیر شده<br></font> <font color="#000066">از زمانی که اذان گوی حرم پر زد و رفت<br></font> <font color="#000066">اشک حسرت ز سر و روش سرازیر شده<br></font> <font color="#000066">مدد نامه ی بابا ز عمو اذن گرفت<br></font> <font color="#000066">همچو شیری که رها از غل و زنجیر شده<br></font> <font color="#000066">کمتر از ساعتی بر او چه گذشته است خدا<br></font> <font color="#000066">که قد و قامت او دستخوش تغییر شده<br></font> <font color="#000066">سنگ باران شد و زیر سم مرکبها رفت<br></font> <font color="#000066">پیش گوییّ عمو بود که تعبیر شده<br></font> <font color="#000066">می وزد بوی گلاب تن تو در صحرا<br></font> <font color="#000066">به گمان عطر مدینه است که تکثیر شده</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">********************</font></p><p><font color="#000066">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">شعرشهادت حضرت قاسم علیه السلام ـ شاعرناشناس</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">زیباتر از همیشه در این کربلا شدی<br></font> <font color="#000066">دیدی دلم گرفته، مرا مجتبی شدی؟<br></font> <font color="#000066">لک زد دلم برای عمو گفتنت، بگو<br></font> <font color="#000066">لک زد دلم چرا، چه شده بی‌صدا شدی<br></font> <font color="#000066">افتاده‌ای به خاک و پر از زخم گشته‌ای<br></font> <font color="#000066">از دست رفته‌ای و پر از ردپا شدی<br></font> <font color="#000066">از پای کوبی سُم اسبان عجیب نیست<br></font> <font color="#000066">ای پاره‌ ی دلم که چنین نخ‌نما شدی<br></font> <font color="#000066">دیروز شانه‌ات زدم امروز دیده‌ام<br></font> <font color="#000066">با پنجه‌های قاتل خود آشنا شدی<br></font> <font color="#000066">بر روی خاک مثل عمو قد کشیده‌ای<br></font> <font color="#000066">یا بس که تیغ خورده‌ای از زخم وا شدی<br></font> <font color="#000066">گفتم عصای پیری من بعد اکبری<br></font> <font color="#000066">اما از این شکسته‌ی تنها جدا شدی</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">*******************</font></p><p><font color="#000066">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">شعرشهادت حضرت قاسم علیه السلام ـ شاعرناشناس</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">نامه ای دارد ز بابا خوش به حالش کرده است<br></font> <font color="#000066">این همه چشم انتظاری بی مجالش کرده است<br></font> <font color="#000066">پا به میدان می گذارد زاده ی شیر جمل<br></font> <font color="#000066">لشگری را خیره ی ماه جمالش کرده است<br></font> <font color="#000066">در خیال خام آخر می دهد سر را به باد<br></font> <font color="#000066">هر که از غفلت نگه بر سن و سالش کرده است<br></font> <font color="#000066">کیست با این نوجوان قصد هم آوردی کند<br></font> <font color="#000066">لحظه ای کافیست … خونش را حلالش کرده است!<br></font> <font color="#000066">درس پیکاری که از ماه بنی هاشم گرفت<br></font> <font color="#000066">مرد جنگیدن در این قحط الرجالش کرده است<br></font> <font color="#000066">می وزد از هر طرف چشمان شور تیر ها<br></font> <font color="#000066">از نفس افتاده و … آزرده حالش کرده است<br></font> <font color="#000066">هر کسی آیینه باشد, سنگ باران می شود<br></font> <font color="#000066">بی مجالی عاقبت بی برگ و بالش کرده است<br></font> <font color="#000066">از تمام عضو عضوش می چکد شهد عسل!<br></font> <font color="#000066">دشت را لبریز از خون زلالش کرده است<br></font> <font color="#000066">جسم این مه پاره هم سطح بیابان شد ز بس …<br></font> <font color="#000066">رفت و آمد های مرکب پایمالش کرده است<br></font> <font color="#000066">…می رسد خورشید اما دست دارد بر کمر<br></font> <font color="#000066">داغ تو مثل علی اکبر هلالش کرده است….</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">********************</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">شعرشهادت حضرت قاسم علیه السلام ـ شاعرناشناس</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">برای پرزدنت حجم آسمان کم بود<br></font> <font color="#000066">ولی به بال و پر خسته ات،توان کم بود<br></font> <font color="#000066">شتاب کردی و واماند بند نعلینت<br></font> <font color="#000066">چقدر شوق شهادت مگر زمان کم بود؟<br></font> <font color="#000066">چرا تو را همه ی کوفه سنگ باران کرد؟<br></font> <font color="#000066">درون لشگر آنها مگر سنان کم بود؟<br></font> <font color="#000066">جمل بهانه ی خوبی به دستشان می داد<br></font> <font color="#000066">برای کشتن تو بغض نهروان کم بود<br></font> <font color="#000066">به فکر جایزه ی بردن سرت بودند<br></font> <font color="#000066">شراب خون تو در سفره های شان کم بود<br></font> <font color="#000066">نفس کشیدنتان رنگ وبوی زهرا داشت<br></font> <font color="#000066">میان سینه ی تو چند استخوان کم بود</font></p><font color="#000066"> </font> text/html 2017-09-25T15:14:09+01:00 soogname.mihanblog.com رجبعلی لطفی خلف اشعارشب پنجم محرم http://soogname.mihanblog.com/post/4166 <p style="text-align: center;"><br></p><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;">اشعارشب پنجم محرم</span></h2><p style="text-align: center;"><font color="#000066"><strong>اشعارشب پنجم محرم – صمدعلیزاده</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#000066">نه علمدار مانده در بر تو<br></font> <font color="#000066">ونه قاسم نه عون نه اکبر تو<br></font> <font color="#000066">روی سینهء تو عبدالله<br></font> <font color="#000066">رفت بعد از علی اصغر تو<br></font> <font color="#000066">حال سینه و دهان و سر و<br></font> <font color="#000066">دست و انگشتر است لشگر تو<br></font> <font color="#000066">آب که نبود باید گفت<br></font> <font color="#000066">خون گذشته است از سر تو<br></font> <font color="#000066">کار گودال چون گرفت بالا<br></font> <font color="#000066">همهمه شد به روی پیکر تو<br></font> <font color="#000066">در خیالش یکی درو می کرد<br></font> <font color="#000066">گندم ری به قیمت سر تو<br></font> <font color="#000066">یک نفر در هوای پیرهن است<br></font> <font color="#000066">دیگری فکر انگشتر تو<br></font> <font color="#000066">ویکی بیخیال تو اما<br></font> <font color="#000066">فکر گوشواره های دختر تو<br></font> <font color="#000066">چکمهء قاتلت چه سنگین بود<br></font> <font color="#000066">با جسارت نهاد بر پر تو<br></font> <font color="#000066">شمر جالس علی صدره<br></font> <font color="#000066">خنجر اما نمی برد سر تو<br></font> <font color="#000066">دیده انگار دشنه هم که زده<br></font> <font color="#000066">بوسه بر حنجر تو خواهر تو<br></font> <font color="#000066">نیزه و خاک اگر که بگذارند<br></font> <font color="#000066">می رسد یک نفس به حنجر تو<br></font> <font color="#000066">دست خالی نرفت از گودال<br></font> <font color="#000066">هر که آنجا رسید بر در تو<br></font> <font color="#000066">بانویی در کشاکش گودال<br></font> <font color="#000066">بر زمین خورد پیش پیکر تو<br></font> <font color="#000066">بانویی ناله میزد و می گفت<br></font> <font color="#000066">واحسیناه به جسم اطهر تو<br></font> <font color="#000066">ای ذبیح به خاک و خون غلطان<br></font> <font color="#000066">پرسشی داشتم ز محضر تو<br></font> <font color="#000066">بانویی که قد کمانتر بود<br></font> <font color="#000066">خواهرت بود یا که مادر تو<br></font> <font color="#000066">*********<br></font> <font color="#000066">اشعارشب پنجم محرم – مجتبی حاذق<br></font> <font color="#000066">از میان خیمه تا گودال … با سر آمده<br></font> <font color="#000066">این برادر زاده که جای برادر آمده<br></font> <font color="#000066">کیست این آزاده که پرواز دارد می کند<br></font> <font color="#000066">کیست این آزاده … انگار از قفس در آمده<br></font> <font color="#000066">هر طریقی بوده از عمه جدا گردیده و<br></font> <font color="#000066">از پس چشمان خیس خواهرت برآمده<br></font> <font color="#000066">با نوای لا افارق با نگاهی اشکبار<br></font> <font color="#000066">تا میان معرکه با حال مضطر آمده<br></font> <font color="#000066">خون ابراهیم در رگهاش جاری گشته است<br></font> <font color="#000066">مثل اسماعیل اگر تا زیر خنجر آمده<br></font> <font color="#000066">مثل سقای حرم ، با بوسه ی شمشیرها<br></font> <font color="#000066">دستش آویزان شده … از جای خود درآمده<br></font> <font color="#000066">آه … خنجر پشت خنجر … در میان قتلگاه<br></font> <font color="#000066">تا که تیری آمده ، یک تیر دیگر آمده<br></font> <font color="#000066">او به روی سینه ی معشوق مأوا کرده و<br></font> <font color="#000066">صبر تیر حرمله انگار که سر آمده<br></font> <font color="#000066">حق الطاف عمو را خوب جبران کرده است<br></font> <font color="#000066">این برادرزاده که جای برادر آمده<br></font> <font color="#000066">***********************<br></font> <font color="#000066">اشعار شب پنجم محرم<br></font> <font color="#000066">خودش به دست خودش کودک انتخاب شده<br></font> <font color="#000066">ستاره ای است که هم سطح آفتاب شده<br></font> <font color="#000066">علی اصغر شش ماهه رفت و او مانده<br></font> <font color="#000066">هزار مرتبه از این قضیه آب شده<br></font> <font color="#000066">هزار بار دم رفتنش به سمت جلو<br></font> <font color="#000066">یکی رسیده و او نقشه اش خراب شده<br></font> <font color="#000066">عذاب می کشد از اینکه راه می رود و<br></font> <font color="#000066">تمام دلخوشی عمه و رباب شده<br></font> <font color="#000066">سپاه عمه اسیرند و طفل خوشحال است<br></font> <font color="#000066">که جزو لشکر عباس احتساب شده<br></font> <font color="#000066">مگر که کودک بی ادعا گناهش چیست<br></font> <font color="#000066">که بین لشکریان کشتنش ثواب شده<br></font> <font color="#000066">کجای دشت نشستی بلند شو عباس<br></font> <font color="#000066">که بی تو کشتن اطفال نیز باب شده<br></font> <font color="#000066">همین که تیر به سمتش روانه شد خندید<br></font> <font color="#000066">که با رقیه سر جنگ بی حساب شده<br></font> <font color="#000066">حسین کل کتاب غم است عبدالله<br></font> <font color="#000066">به تیر حرمله یک برگ این کتاب شده<br></font> <font color="#000066">اگر شاعر این شعر را میشناسید لطفا اطلاع دهید<br></font> <font color="#000066">**********************<br></font> <font color="#000066">اشعارشب پنجم محرم – مهدی صفی یاری<br></font> <font color="#000066">عمه جان ول کن من از اصغر که بهتر نیستم<br></font> <font color="#000066">عمه با قاسم مگر اصلا برادر نیستم؟<br></font> <font color="#000066">سن و سالم را نبین از قد و قامت هم نپرس<br></font> <font color="#000066">پهلوانم من ، مگر از نسل حیدر نیستم؟<br></font> <font color="#000066">هی فقط امروز چسبیدی به من از صبح زود<br></font> <font color="#000066">دستهایم را رها کن من که دختر نیستم<br></font> <font color="#000066">تو به فکر بچه ها، زن ها، به فکر خیمه باش<br></font> <font color="#000066">من بزرگم ، لااقل کمتر ز اصغر نیستم<br></font> <font color="#000066">ناله هل من معین دارد کبابم می کند<br></font> <font color="#000066">من مگر عمه ز سربازان لشکر نیستم؟<br></font> <font color="#000066">گیرم این مردم همه دشمن، کسی هم نشوند<br></font> <font color="#000066">عمه جان دارد صدایم می کند، کر نیستم<br></font> <font color="#000066">یک عمو مانده برایم در تمام زندگی<br></font> <font color="#000066">دیگر اصلا فکر دست و بازو و سر نیستم<br></font> <font color="#000066">دارد آنجا عمه جان هی نیزه بالا می رود<br></font> <font color="#000066">حیف عمه ، قتلگه من پیش مادر نیستم<br></font> <font color="#000066">آسمان دارد صدایم می کند این الحبیب؟<br></font> <font color="#000066">من اگر بالم نسوزد که کبوتر نیستم<br></font> <font color="#000066">**********************<br></font> <font color="#000066">اشعارشب پنجم محرم<br></font> <font color="#000066">یاس خوشبویی به روی یاسمن افتاده است<br></font> <font color="#000066">باز بین عرشیان ذکر نزن افتاده است<br></font> <font color="#000066">رفته تا بوسه دهد بر دست اربابش اگر<br></font> <font color="#000066">روی انگشتر عقیقی از یمن افتاده است<br></font> <font color="#000066">لب دو تا ،صورت دو تا ،اعضای این پیکر دو تا<br></font> <font color="#000066">تیغ در فکر نبرد تن به تن افتاده است<br></font> <font color="#000066">نیزه ها گفتند دیگر نوبت قلب عموست<br></font> <font color="#000066">قلب عبدالله دیگر از دهن افتاده است<br></font> <font color="#000066">خاک خوش بوی مدینه یا که عطر کربلاست<br></font> <font color="#000066">روی جسم این حسینیه حسن افتاده است<br></font> <font color="#000066">جیبی و کوچک ولی با خط غمناک حسن<br></font> <font color="#000066">پاره قرآنی کنار پیرهن افتاده است<br></font> <font color="#000066">جسم عبدالله آویزان شده بر جسم تو<br></font> <font color="#000066">حرمله قطعاً به فکر دوختن افتاده است<br></font> <font color="#000066">اگر شاعر این شعر را میشناسید لطفا اطلاع دهید<br></font> <font color="#000066">*************<br></font> <font color="#000066">اشعارشب پنجم محرم – علی اکبرلطیفیان<br></font> <font color="#000066">این کیست که طوفان شده میل خطر کرده<br></font> <font color="#000066">در کوچکی خود را علمدار دگر کرده<br></font> <font color="#000066">این که برای مادرش مردی شده حالا<br></font> <font color="#000066">خسته شده از بس میان خیمه سر کرده<br></font> <font color="#000066">این کیست که در پیش روی لشگر کوفه<br></font> <font color="#000066">با چه غرور محکمی سینه سپر کرده<br></font> <font color="#000066">آنقدر روی پنجه ی پایش فشار آورد<br></font> <font color="#000066">تا یک کمی قدّ خودش را بیشتر کرده<br></font> <font color="#000066">با دیدنش اهل حرم یاد حسن کردند<br></font> <font color="#000066">از بس شبیه مجتبی عمامه سر کرده<br></font> <font color="#000066">اما تمامی حواسش سمت گودال است<br></font> <font color="#000066">آنجا که حتی عمه را هم خونجگر کرده<br></font> <font color="#000066">آنجا که دستی بر سر و روی عمو میزد<br></font> <font color="#000066">با چکمه نامردی به پهلوی عمو میزد<br></font> <font color="#000066">از این به بعد عمه خودم دور و برت هستم<br></font> <font color="#000066">من بعد از این پروانه ی دور سرت هستم<br></font> <font color="#000066">من در رگم خون علمدار جمل دارم<br></font> <font color="#000066">من مجتبای دوم پیغمبرت هستم<br></font> <font color="#000066">ابن الحسن هستم، عمو ابن الحسینم کرد<br></font> <font color="#000066">عبداللهم اما علیّ اکبرت هستم<br></font> <font color="#000066">دشمن غلط کرده به سمت خیمه ها آید<br></font> <font color="#000066">آسوده باش عمه اگر من لشگرت هستم<br></font> <font color="#000066">گیرم ابالفضل نوامیس تو را کشتند<br></font> <font color="#000066">حالا خودم خدمتگزار معجرت هستم<br></font> <font color="#000066">هرچند مثل من پریشانی ، گرفتاری<br></font> <font color="#000066">گیسو پریشانی مکن تا که مرا داری<br></font> <font color="#000066">عمه رهایم کن مرا مست خدا کردند<br></font> <font color="#000066">اصلاً تمامی مرا قالو بلی کردند<br></font> <font color="#000066">عمه بگو در خیمه آیا نیزه ای مانده؟<br></font> <font color="#000066">حالا که بازوی مرا شیر خدا کردند<br></font> <font color="#000066">بعد از غلاف کوچه ی تنگ بنی هاشم<br></font> <font color="#000066">دست مرا نذر غریب کربلا کردند<br></font> <font color="#000066">آیا نمی بینی چگونه نیزه میریزند<br></font> <font color="#000066">آیا نمی بینی تنش را جا به جا کردند<br></font> <font color="#000066">آیا نمی بینی چگونه چکمه هاشان را<br></font> <font color="#000066">بر سینه ی گنجینه الاسرار جا کردند<br></font> <font color="#000066">********************<br></font> <font color="#000066">اشعارشب پنجم محرم – محسن عرب خالقی<br></font> <font color="#000066">در رگ رگش نشانه ی خوی کریم بود<br></font> <font color="#000066">او وارث کمال پدر از قدیم بود<br></font> <font color="#000066">دست عمو به گیسوی او چون نسیم بود<br></font> <font color="#000066">این کودکی شهید که گفته یتیم بود؟<br></font> <font color="#000066">وقتی حسین سایه ی بالای سر شود<br></font> <font color="#000066">کو آن دل یتیم که تنگ پدر شود؟<br></font> <font color="#000066">در لحظه های پر طپش نوجوانی اش<br></font> <font color="#000066">با آن دل کبوتری و آسمانی اش<br></font> <font color="#000066">با حکم عمّه، عمّه ی قامت کمانی اش<br></font> <font color="#000066">بر تل زینبیه بود دیده بانی اش<br></font> <font color="#000066">اخبار را به محضر عمّه رسانده است<br></font> <font color="#000066">دور عمو به غیر غریبی نمانده است<br></font> <font color="#000066">خورشید را به دیده شفق گونه دید و رفت<br></font> <font color="#000066">از دست ماه دست خودش را کشید و رفت<br></font> <font color="#000066">از خیمه ها کبوتر عاشق پرید و رفت<br></font> <font color="#000066">تا قتلگاه مثل غزالی دوید و رفت<br></font> <font color="#000066">می رفت پا برهنه در آن صحنه ی جدال<br></font> <font color="#000066">می گفت عمّه، جانِ عمو کن مرا حلال<br></font> <font color="#000066">دارد به قتلگاه سرازیر می شود<br></font> <font color="#000066">مبهوت تیر و نیزه و شمشیر می شود<br></font> <font color="#000066">کم کم خمیده می شود و پیر می شود<br></font> <font color="#000066">یک آن تعلّلی بکند دیر می شود<br></font> <font color="#000066">در موج خون حقیقت دریا نشسته است<br></font> <font color="#000066">دورش تمام نیزه و تیر شکسته است<br></font> <font color="#000066">دستش برید و گفت: که ای وای مادرم<br></font> <font color="#000066">رنگش پرید و گفت: که ای وای مادرم<br></font> <font color="#000066">در خون طپید و گفت: که ای وای مادرم<br></font> <font color="#000066">آهی کشید و گفت: که ای وای مادرم<br></font> <font color="#000066">وقتی که ضربه آمد و بر استخوان نشست<br></font> <font color="#000066">در عرش قلب فاطمه چون پهلویش شکست<br></font> <font color="#000066">خونش حنا به روی عمویش کشیده است<br></font> <font color="#000066">از عرش، آفرین پدر را شنیده است<br></font> <font color="#000066">مشغول ذکر بانوی قامت خمیده است<br></font> <font color="#000066">تیری تمام قد به گلویش رسیده است<br></font> <font color="#000066">تیری که طرح حنجره اش را بهم زده<br></font> <font color="#000066">آتش به جان مضطر اهل حرم زده<br></font> <font color="#000066">یعقوب را بگو که دو تا یوسفش به چاه<br></font> <font color="#000066">ماندند در میانه ی گرگان یک سپاه<br></font> <font color="#000066">فریاد مادرانه ای آید که: آه، آه<br></font> <font color="#000066">دارد صدای اسب می آید ز قتلگاه<br></font> <font color="#000066">ده اسب نعل خورده و سنگین تن آمدند<br></font> <font color="#000066">ارواح انبیا همه با شیون آمدند<br></font> <font color="#000066">********************<br></font> <font color="#000066">اشعارشب پنجم محرم – یوسف رحیمی<br></font> <font color="#000066">می‌روم بی‌قرار و بی پروا<br></font> <font color="#000066">می‌روم لا اُفارِقُ عَمِّی<br></font> <font color="#000066">می‌روم که دلم شده دریا<br></font> <font color="#000066">می‌روم لا اُفارِقُ عَمِّی<br></font> <font color="#000066">**<br></font> <font color="#000066">می‌روم عاقبت به خیر شوم<br></font> <font color="#000066">همدم قاسم و زهیر شوم<br></font> <font color="#000066">واپسین لحظه های عاشورا<br></font> <font color="#000066">می‌روم لا اُفارِقُ عَمِّی<br></font> <font color="#000066">**<br></font> <font color="#000066">هر دلی در خروش می‌آید<br></font> <font color="#000066">غیرت من به جوش می‌آید<br></font> <font color="#000066">قد و بالام کوچک است اما<br></font> <font color="#000066">می‌روم لا اُفارِقُ عَمِّی<br></font> <font color="#000066">**<br></font> <font color="#000066">بعد عباس و قاسم و اکبر<br></font> <font color="#000066">آه دیگر پس از علی اصغر<br></font> <font color="#000066">بی فروغ است پیش من دنیا<br></font> <font color="#000066">می‌روم لا اُفارِقُ عَمِّی<br></font> <font color="#000066">**<br></font> <font color="#000066">صبر کردن دگر حرام شده<br></font> <font color="#000066">آه حجّت به من تمام شده<br></font> <font color="#000066">بشنوید این صدای قلبم را<br></font> <font color="#000066">می‌روم لا اُفارِقُ عَمِّی<br></font> <font color="#000066">**<br></font> <font color="#000066">هر طرف تیر و نیزه و دشنه<br></font> <font color="#000066">همه لشکر به خون او تشنه<br></font> <font color="#000066">مانده تنها عموی من تنها<br></font> <font color="#000066">می‌روم لا اُفارِقُ عَمِّی<br></font> <font color="#000066">**<br></font> <font color="#000066">منم و بغض ناگزیری که …<br></font> <font color="#000066">منم و لحظه خطیری که …<br></font> <font color="#000066">چشم دارد به دست من بابا<br></font> <font color="#000066">می‌روم لا اُفارِقُ عَمِّی<br></font> <font color="#000066">**<br></font> <font color="#000066">می‌دهم من تمام هستم را<br></font> <font color="#000066">سپرش می‌کنم دو دستم را<br></font> <font color="#000066">در رگم خون مادرم زهرا<br></font> <font color="#000066">می‌روم لا اُفارِقُ عَمِّی<br></font> <font color="#000066">**<br></font> <font color="#000066">بین طوفان نیزه و خنجر<br></font> <font color="#000066">می‌روم تا شوم چنان اکبر<br></font> <font color="#000066">ارباً اربا ، مقطع الأعضاء<br></font> <font color="#000066">می‌روم لا اُفارِقُ عَمِّی<br></font> <font color="#000066">********************<br></font> <font color="#000066">اشعارشب پنجم محرم – حسن لطفی<br></font> <font color="#000066">پا گرفته در دلم آتشی پنهان شده<br></font> <font color="#000066">بند بندم آتش و سینه آتش دان شده<br></font> <font color="#000066">اشکهایم می چکد بر لبت یعنی که باز<br></font> <font color="#000066">آسمان تشنه ام موسم باران شده<br></font> <font color="#000066">بین این گودال سرخ در دل این قتلگاه<br></font> <font color="#000066">دیدمت تنهاترین غرق در طوفان شده<br></font> <font color="#000066">صد نیستان ناله را هر نفس سر می دهم<br></font> <font color="#000066">بی سر و سامان توست آه سرگردان شده<br></font> <font color="#000066">یک طرف من بودم و عمّه ای دل سوخته<br></font> <font color="#000066">یک طرف امّا تو و خنجری عریان شده<br></font> <font color="#000066">نیزه ای خون می گریست پای زخم کاریش<br></font> <font color="#000066">قصد زخمی تازه داشت دشنه ای پنهان شده<br></font> <font color="#000066">حال با دستت بگیر در میان تیغ ها<br></font> <font color="#000066">زیر دستی را که از پوست آویزان شده<br></font> <font color="#000066">********<br></font> <font color="#000066">اشعارشب پنجم محرم – حسن لطفی<br></font> <font color="#000066">عمه محکم گرفته دستش را<br></font> <font color="#000066">داشت اما یتیم تر می شد<br></font> <font color="#000066">لحظه لحظه عمو در آن گودال<br></font> <font color="#000066">حال و روزش وخیم تر می شد<br></font> <font color="#000066">باورش هم نمی شد او باید<br></font> <font color="#000066">بنشیند فقط نگاه کند<br></font> <font color="#000066">بزند داد و بعد هر تیری<br></font> <font color="#000066">ای خدا کاش اشتباه کند<br></font> <font color="#000066">این هم از عشیره می باشد<br></font> <font color="#000066">مرگ بازیچه ایست در دستش<br></font> <font color="#000066">مرگ را می زند صدا اما<br></font> <font color="#000066">حیف افتاده بند بر دستش<br></font> <font color="#000066">یادش افتاد روضه هایی را<br></font> <font color="#000066">که عمویش کنار او می خواند<br></font> <font color="#000066">حرف مادر بزرگ را می زد<br></font> <font color="#000066">روضه شعله را عمو می خواند<br></font> <font color="#000066">مادرش پشتِ در که در افتاد<br></font> <font color="#000066">نفسی مادرانه بند آمد<br></font> <font color="#000066">شیشه ای خورد شد به روی زمین<br></font> <font color="#000066">راه کوچه به خانه بند آمد<br></font> <font color="#000066">دستهای پدر بزرگش را<br></font> <font color="#000066">بسته و می کشند اما نه<br></font> <font color="#000066">دست مادر به دامنش افتاد<br></font> <font color="#000066">گفت تا زنده است زهرا نه<br></font> <font color="#000066">چل نفر می کشند از یک سو<br></font> <font color="#000066">دست یک بار دار سَد می شد<br></font> <font color="#000066">بین کوچه علی اگر می ماند<br></font> <font color="#000066">که برای مغیره بد می شد<br></font> <font color="#000066">کار قنفذ شروع شده اما<br></font> <font color="#000066">دخترش برد عمع آنجا بود<br></font> <font color="#000066">خواست تا سمت مادرش بدود<br></font> <font color="#000066">آنکه دستش گرفت بابا بود<br></font> <font color="#000066">پسر مجتبی است این دفعه<br></font> <font color="#000066">نوبت زینب است او ندود<br></font> <font color="#000066">داشت می مُرد داشت جان می داد<br></font> <font color="#000066">وای بر او که تا عمو ندود<br></font> <font color="#000066">نه که گودال،کوچه را می دید<br></font> <font color="#000066">همه افتاده بر سرِ مادر<br></font> <font color="#000066">به کمر بسته چادرش اما<br></font> <font color="#000066">به زمین خورده معجر مادر<br></font> <font color="#000066">تا ببیند چه می شود باید<br></font> <font color="#000066">به نوک پای خویش قد بکشد<br></font> <font color="#000066">شرط کردند هرکه می آید<br></font> <font color="#000066">از تنش هر که نیزه زد بکشد<br></font> <font color="#000066">از همانجا به سنگ اندازان<br></font> <font color="#000066">داد می زد تورو خدا نزنید<br></font> <font color="#000066">وای بر من مگر سر آورید<br></font> <font color="#000066">اینقدر سخت نیزه را نزنید<br></font> <font color="#000066">زره اش را که کندید از تن<br></font> <font color="#000066">اینکه پیراهن است نامردا<br></font> <font color="#000066">از روی سینه چکمه را بردار<br></font> <font color="#000066">وقت خندیدن است نامردا<br></font> <font color="#000066">هرچه گلبرگ بر زمین می ریخت<br></font> <font color="#000066">پخش هر گوشه بوی گل می شد<br></font> <font color="#000066">کم کم احساس کرد انگاری<br></font> <font color="#000066">دستهای عمه شُل می شد<br></font> <font color="#000066">دست خود را کشید تا گودال<br></font> <font color="#000066">یک نفس می دوید تا گودال<br></font> <font color="#000066">از میان حرامیان رد شد<br></font> <font color="#000066">بدنش را کشید تا گودال<br></font> <font color="#000066">باز هم پای حرمله وا شد<br></font> <font color="#000066">پیچ می خورد حنجری ای وای<br></font> <font color="#000066">دید در آخرین نگاه حسین<br></font> <font color="#000066">دست طفلی مقابلش افتاده<br></font> <font color="#000066">***********<br></font> <font color="#000066">اشعار شب پنجم محرم – حسن لطفی<br></font> <font color="#000066">این هم از جنس آسمانی هاست<br></font> <font color="#000066">حیدری از عشیره ی زهراست<br></font> <font color="#000066">یاکریم است و با کریمان است<br></font> <font color="#000066">رود نه برکه نه خودش دریاست<br></font> <font color="#000066">خون خیبر گشا به رگ هایش<br></font> <font color="#000066">او که هست؟ از نژاد شیر خداست<br></font> <font color="#000066">با جوانان هاشمی بوده<br></font> <font color="#000066">آخرین درس خوانده ی سقاست<br></font> <font color="#000066">می نویسد عمو و&nbsp; بر لب او<br></font> <font color="#000066">وقت خواندن فقط فقط باباست<br></font> <font color="#000066">مجتبی زاده ای شبیه حسن<br></font> <font color="#000066">شرف الشمس سید الشهداست<br></font> <font color="#000066">عطری از کوی فاطمه دارد<br></font> <font color="#000066">نفسش بوی فاطمه دارد<br></font> <font color="#000066">کوه آرامشی اگر دارد<br></font> <font color="#000066">آتشی هم به زیر سر دارد<br></font> <font color="#000066">موج سر میزند به صخره چه باک<br></font> <font color="#000066">دل به دریا زدن خطر دارد<br></font> <font color="#000066">پسر مجتبی است می دانم<br></font> <font color="#000066">بچه ی شیر هم جگر دارد<br></font> <font color="#000066">همه رفتند&nbsp; او فقط مانده<br></font> <font color="#000066">حال تنهاست و یک نفر دارد<br></font> <font color="#000066">آن هم آن سو میان گودالی<br></font> <font color="#000066">لشگری را به دور و بر دارد<br></font> <font color="#000066">آرزو داشت بال و پر بشود<br></font> <font color="#000066">دست خود را رها کند بدود<br></font> <font color="#000066">جگرش بی شکیب میسوزد<br></font> <font color="#000066">نفسش با لحیب میسوزد<br></font> <font color="#000066">می وزد باد گرم صحرا و<br></font> <font color="#000066">روی خشکش عجیب میسوزد<br></font> <font color="#000066">بین جمع سپاه سیرابی<br></font> <font color="#000066">یک نفر یک غریب میسوزد<br></font> <font color="#000066">دست بردار از دلم عمه<br></font> <font color="#000066">که تنم عنقریب میسوزد<br></font> <font color="#000066">روی آن شیب گرم میبینی؟<br></font> <font color="#000066">روی شیب الخضیب میسوزد<br></font> <font color="#000066">سینه اش را ندیدی از زخمِ…<br></font> <font color="#000066">…نوک تیری مهیب میسوزد<br></font> <font color="#000066">چشم بلبل که خیره بر گل شد<br></font> <font color="#000066">ناگهان دست عمه اش شل شد<br></font> <font color="#000066">دید چشمی به آسمان وا بود<br></font> <font color="#000066">تشنه ای بود میان خونها بود<br></font> <font color="#000066">لحظه های جسارت وغارت<br></font> <font color="#000066">در دل قتله گاه بلوا بود<br></font> <font color="#000066">رحم در چشم نانجیبی نیست<br></font> <font color="#000066">بین خولی و زجر دعوا بود<br></font> <font color="#000066">دید دست جماعتی نامرد<br></font> <font color="#000066">تکه های لباس پیدا بود<br></font> <font color="#000066">حجمی از دشنه ها به هم می خورد<br></font> <font color="#000066">لبه ی تیغ ها مهیا بود<br></font> <font color="#000066">لبه ی دشنه ها که پایین رفت<br></font> <font color="#000066">ساقه ی نیزه ها به بالا بود<br></font> <font color="#000066">داد می زد حرامزاده&nbsp; نزن<br></font> <font color="#000066">پسرش را ز دست داده نزن<br></font> <font color="#000066">خنده بر اشکهای ما نکنید<br></font> <font color="#000066">این چنین با غریب تا نکنید<br></font> <font color="#000066">دستهای مرا جدا سازید<br></font> <font color="#000066">تار مویی از او جدا نکنید<br></font> <font color="#000066">پیر مرد است بر زمین خورده است<br></font> <font color="#000066">نیزه ی خویش را عصا نکنید<br></font> <font color="#000066">نعل تازه بر اسبها نزنید<br></font> <font color="#000066">حلقه در حلقه چکمه پا نکنید<br></font> <font color="#000066">آب هم نخواستیم ای قوم<br></font> <font color="#000066">به تنش تیغ ونیزه جا نکنید<br></font> <font color="#000066">با خدا حرف می زندآرام<br></font> <font color="#000066">جان زهرا سر و صدا نکنید<br></font> <font color="#000066">دستش از کتف او جدا تا شد<br></font> <font color="#000066">باز هم پای حرمله وا شد<br></font> <font color="#000066">**********<br></font> <font color="#000066">اشعار شب پنجم محرم – حسن لطفی<br></font> <font color="#000066">دستش به دست زینب و میخواست جان دهد<br></font> <font color="#000066">میخواست پیش عمه عمو را صدا زند<br></font> <font color="#000066">می دید آمده ببردسهم خویش را<br></font> <font color="#000066">بیگانه ای که زخم بر آن آشنا زند<br></font> <font color="#000066">سنگی رسید بوسه به پیشانی اش دهد<br></font> <font color="#000066">دستی رسیده چنگ به سمت عبا زند<br></font> <font color="#000066">در بین ازدهام حرامی و نیزه دار<br></font> <font color="#000066">درمانده بود حرمله تیرش کجا زند<br></font> <font color="#000066">از بس که جا نبود در انبوه زخمها<br></font> <font color="#000066">تیغی زتن کشیده و تیغی به جا زند<br></font> <font color="#000066">پا میزنند راه نفس بند آوردند<br></font> <font color="#000066">پر میکنند تا که کمی دست و پا زند<br></font> <font color="#000066">خون از شکاف وا شده فواره میزند<br></font> <font color="#000066">وقتی ز پشت نیزه کسی بی هوا زند<br></font> <font color="#000066">طاقت نداشت تا که ببیند چه میشود<br></font> <font color="#000066">طاقت نداشت تا که بماند صدا زند<br></font> <font color="#000066">طاقت نداشت تا که…صدای پدر رسید<br></font> <font color="#000066">پربازکرد پربسوی مجتبی زند<br></font> <font color="#000066">دستش کشید و هرچه توان داشت میدوید<br></font> <font color="#000066">تیغی ولی رسید که آن دست را زدند<br></font> <font color="#000066">***********<br></font> <font color="#000066">اشعار شب پنجم محرم – حسن لطفی<br></font> <font color="#000066">هر چند به یاران نرسیدم که بمیرم<br></font> <font color="#000066">دیدار تو می داد امیدم که بمیرم<br></font> <font color="#000066">دیدم که نفس می زنی و هیچ کست نیست<br></font> <font color="#000066">من یک نفس این راه دویدم که بمیرم<br></font> <font color="#000066">با هر تب افسوس نمردم که نمردم<br></font> <font color="#000066">در خون تو این بار تپیدم که بمیرم<br></font> <font color="#000066">با دیدن هر زخم تو ای مزرعهٔ زخم<br></font> <font color="#000066">از سینه چنان آه کشیدم که بمیرم<br></font> <font color="#000066">می گفتم و می سوختم از نالهٔ زینب<br></font> <font color="#000066">وقتی ز تنت نیزه کشیدم که بمیرم<br></font> <font color="#000066">شادم که در آغوش تو افتاده دو دستم<br></font> <font color="#000066">در پای تو این زخم خریدم که بمیرم<br></font> <font color="#000066">***********<br></font> <font color="#000066">اشعار شب پنجم محرم – حسین ایزدی<br></font> <font color="#000066">طاقت ندارم لحظه ای تنها بمانی<br></font> <font color="#000066">من باشم و در حسرت سقا بمانی<br></font> <font color="#000066">من عبد تو بودم که عبدالله گشتم<br></font> <font color="#000066">نعم الامیری، عالی اعلا بمانی<br></font> <font color="#000066">فریاد هل من ناصرت بیچاره ام کرد<br></font> <font color="#000066">من مرده ام آقا مگر تنها بمانی؟!<br></font> <font color="#000066">قلبم، سرم، دستم همه نذر دو چشمت<br></font> <font color="#000066">من می دهم جان در ره تو تا بمانی<br></font> <font color="#000066">آقا نبینم در ته گودال باشی<br></font> <font color="#000066">ای زینت دوش نبی بالا بمانی<br></font> <font color="#000066">بالا نشینی و تو را پایین کشیدند<br></font> <font color="#000066">زیر لگدها زیر دست و پا بمانی<br></font> <font color="#000066">لعنت به این آب فرات و خنده هایش<br></font> <font color="#000066">راضی شده لب تشنه در این جا بمانی<br></font> <font color="#000066">با این که چندین عضو از جسم تو کم شد<br></font> <font color="#000066">تو تا ابد عشق دل زهرا بمانی<br></font> <font color="#000066">************<br></font> <font color="#000066">اشعار شب پنجم محرم – استادسازگار<br></font> <font color="#000066">برای ترک سر، آماده بودم<br></font> <font color="#000066">از اوّل دل به مهرت، داده بودم<br></font> <font color="#000066">عموجان بر سرم، منّت نهادی<br></font> <font color="#000066">من از قاسم، عقب افتاده بودم<br></font> <font color="#000066">***<br></font> <font color="#000066">ز خون، گلرنگ شد آیینۀ تو<br></font> <font color="#000066">فروشد نیزه، بر گنجینۀ تو<br></font> <font color="#000066">الهی کور گردم تا نبینم<br></font> <font color="#000066">زند قاتل، لگد بر سینۀ تو<br></font> <font color="#000066">*********<br></font> <font color="#000066">اشعار شب پنجم محرم– سید علی رکن الدین<br></font> <font color="#000066">آی لشگر منم آن یار اباعبدا…<br></font> <font color="#000066">عاشق و تشنه ی دیدار اباعبدا…<br></font> <font color="#000066">بس که میسوزم و تبدار اباعبدا..<br></font> <font color="#000066">یوسفم لیک خریدار اباعبدا…<br></font> <font color="#000066">باکلافی سر بازار اباعبدا…<br></font> <font color="#000066">ره گشایید که ظرف عسلی می آید<br></font> <font color="#000066">عاشق و تشنه ی خیر العملی می آید<br></font> <font color="#000066">پسر کوچک شیر جملی می آید<br></font> <font color="#000066">نوه ی حیدر کرار، علی می آید<br></font> <font color="#000066">هستم امروز سپه دار اباعبدا…<br></font> <font color="#000066">باد ها سوی مدینه خبرش را بردند<br></font> <font color="#000066">بر مشام همه بوی جگرش را بردند<br></font> <font color="#000066">هم کلاخود سرش هم سپرش را بردند<br></font> <font color="#000066">دیدم ای وای که شال کمرش را بردند<br></font> <font color="#000066">که کشیده ست کجا کار اباعبدا…<br></font> <font color="#000066">شده دعوا سرسکه، سر لقمه، سر نان<br></font> <font color="#000066">شده دعوا به سر غارت گل پیرهنان<br></font> <font color="#000066">به نیایش چوگشود آن شه مظلوم زبان<br></font> <font color="#000066">حرف حق زد دهنش را پر خون کرد سنان<br></font> <font color="#000066">نیزه شد پاسخ هربار اباعبدا…<br></font> <font color="#000066">گرگها ! پاره تن یوسف زهرا نکنید<br></font> <font color="#000066">اینقدر نیزه به پهلوی عمو جا نکنید<br></font> <font color="#000066">اینقدرحفره در این موم عسل وا نکنید<br></font> <font color="#000066">لااقل نیزه ی خود در تن او تا نکنید<br></font> <font color="#000066">مادرش آمده دیدار اباعبدا…<br></font> <font color="#000066">همه ی دشت شده ناله ی وا حزن و محن<br></font> <font color="#000066">مادرش آمده و عمه و بابام حسن<br></font> <font color="#000066">هی از این فاصله ی کم به لبش تیر نزن<br></font> <font color="#000066">دست من هست، نگو از سر معشوق سخن<br></font> <font color="#000066">دست من هست جلودار اباعبدا…<br></font> <font color="#000066">عاقبت ناله شدم در همه جا پیچیدم<br></font> <font color="#000066">بغل حضرت معشوق کمی خندیدم<br></font> <font color="#000066">یک کسی نیزه زد و من به عمو چسبیدم<br></font> <font color="#000066">دست من قطع که شد هیبت سقا دیدم<br></font> <font color="#000066">ای به قربان علمدار اباعبدا…<br></font> <font color="#000066">*************<br></font> <font color="#000066">اشعارشب پنجم محرم — یاسرمسافر<br></font> <font color="#000066">((به خداحافظی تلخ تو سوگند نشد ))۱<br></font> <font color="#000066">هرچه کردیم که در خیمه شود بند نشد<br></font> <font color="#000066">پدرش کوهی پر از صبر و شکیبایی بود<br></font> <font color="#000066">به پدر این گل معصوم همانند نشد<br></font> <font color="#000066">از همان لحظه ی پرواز کبوترهایت<br></font> <font color="#000066">آشنا صورت او با گل لبخند نشد<br></font> <font color="#000066">ظاهرا پیش من اما دل او در گودال<br></font> <font color="#000066">زیر شمشیر غمت بود که پابند نشد<br></font> <font color="#000066">خواهرت نیست مقصر تو خودت میدانی<br></font> <font color="#000066">سعی کردم که نیاید به خداوند نشد<br></font> <font color="#000066">سهمش ای کاش سه شعبه نشود آه ولی<br></font> <font color="#000066">در تمامی ِ مقاتل ننوشتند ، نشد<br></font> <font color="#000066">آنچنان دوخت سه شعبه بدنش را به حسین<br></font> <font color="#000066">اندکی فاصله مابین دو دلبند نشد<br></font> <font color="#000066">***********<br></font> <font color="#000066">اشعارشب پنجم محرم — قاسم نعمتی<br></font> <font color="#000066">در کوی عشق زنده مرام پدر کنم<br></font> <font color="#000066">با یاد غربت تو جهان خون جگر کنم<br></font> <font color="#000066">عمریست روی دامن پر مهرت ای عمو<br></font> <font color="#000066">صبحم به شام و شام وصالم سحر کنم<br></font> <font color="#000066">شمشیر می کشد سَر یار مرا زند<br></font> <font color="#000066">من فاطمه نژادم و دستم سپر کنم<br></font> <font color="#000066">برخیز، عمه گر برسد بنگرد تو را<br></font> <font color="#000066">افتاده ای به خاک، چه خاکی به سر کنم<br></font> <font color="#000066">رفته عمو به علقمه اما نیامده<br></font> <font color="#000066">کن صبر تا عموی رشیدم خبر کنم<br></font> <font color="#000066">راهِ فرات بسته شده! آه می کشی؟<br></font> <font color="#000066">با خون حنجرم لب خشک تو تر کنم<br></font> <font color="#000066">با قتل صبر و نحر گلو عاقبت عمو<br></font> <font color="#000066">در احتزاز پرچم سبز پدر کنم<br></font> <font color="#000066">پهلوی پاره روی سنان یادگاری است<br></font> <font color="#000066">بر روی نیزه صحبتی از میخِ در کنم<br></font> <font color="#000066">بازیچه شد به روی سنان جسم بی سرم<br></font> <font color="#000066">در راه غربت تو دگر ترک سر کنم<br></font> <font color="#000066">************<br></font> <font color="#000066">اشعارشب پنجم محرم — حسن لطفی<br></font> <font color="#000066">گرچه از داغ جوان تا شده ای ما هستیم<br></font> <font color="#000066">و که گفته است که تنها شده ای ما هستیم<br></font> <font color="#000066">تو چرا بار دگر پا شده ای ما هستیم<br></font> <font color="#000066">ما نمردیم مهیا شده ای ما هستیم<br></font> <font color="#000066">رخصت دیدن تو فرصت ما شد اما<br></font> <font color="#000066">نوبتی هم که بود نوبت ما شد آقا<br></font> <font color="#000066">به درخیمه ما نیز هرازگاه بیا<br></font> <font color="#000066">با دل ماسه نفرراه بیا راه بیا<br></font> <font color="#000066">چشمهامان پر حرف است که کوتاه بیا<br></font> <font color="#000066">تو بیا با قدمت گرچه با اکراه بیا<br></font> <font color="#000066">تا ببینی که به تیغ و زره آراسته اند<br></font> <font color="#000066">تند بادند که در معرکه برخاستند<br></font> <font color="#000066">باز میدان ز تو جنبش طوفان با من<br></font> <font color="#000066">تخت از آن توو پیش تو جولان با من<br></font> <font color="#000066">شاه پیمانه ز تو عهد به پیمان با من<br></font> <font color="#000066">ذره ای غم به دلت راه مده جان با من<br></font> <font color="#000066">آمدم گرم کنم گوشه بازارت را<br></font> <font color="#000066">تا نگاهی بکنی این سر بدهکارت را<br></font> <font color="#000066">به کفم خیرعمل خیرعمل آوردم<br></font> <font color="#000066">دو شکر قند دو شهد و دو عسل آوردم<br></font> <font color="#000066">من از این دشت شقایق دوبغل آوردم<br></font> <font color="#000066">دو سلحشور ز صفین و جمل آوردم<br></font> <font color="#000066">تیغ دارند و پی تو به صلایی رفتند<br></font> <font color="#000066">شیرهایم به پدر نه که به دایی رفتند<br></font> <font color="#000066">دست رد گر بزنی دست ز دامان نکشم<br></font> <font color="#000066">دست از این خیمه رسد از سر پیمان نکشم<br></font> <font color="#000066">بعد از این شانه به گیسوی پریشان نکشم<br></font> <font color="#000066">تیغ می گیرم و پا از دل میدان نکشم<br></font> <font color="#000066">به تو سوگند که یک دشت به هم می ریزم<br></font> <font color="#000066">چشم تا کار کند تیغ و علم می ریزم<br></font> <font color="#000066">دختر مادرم و جان پس در خواهم داد<br></font> <font color="#000066">او پسر داده و من هم دو پسر خواهم داد<br></font> <font color="#000066">جگرش سوخت اگر من دو جگرخواهم داد<br></font> <font color="#000066">میخ اگر خوردبه تن تن به تبر خواهم داد<br></font> <font color="#000066">چادرش را به کمر بست اگر می بندم<br></font> <font color="#000066">دلِ تو مادریُ روضه ی او سوگندم<br></font> <font color="#000066">قنفذ از راه از آن لحظه که آمد می زد<br></font> <font color="#000066">تازه میکرد نفس را و مجدد می زد<br></font> <font color="#000066">وای از دست مغیره چقدر بد می زد<br></font> <font color="#000066">جای هر کس که در آن روز نمی زد می زد<br></font> <font color="#000066">مادرم ناله بجز آه علی جان نکشید<br></font> <font color="#000066">دست او خرد شد و دست زدامان نکشید<br></font> <font color="#000066">وای اگر خواهر تو حیدر کرار شود<br></font> <font color="#000066">حرمم صاحب یک نه دو علمدار شود<br></font> <font color="#000066">لشگری پا و سر و دست تلنبار شود<br></font> <font color="#000066">بچه شیر خودش شیر جگردارشود<br></font> <font color="#000066">در دلم خون تو با صبرحسن می جوشد<br></font> <font color="#000066">خون زهراست که در رگ رگ من می جوشد<br></font> <font color="#000066">وقت اوج دو کبوتر دوبرادر شده بود<br></font> <font color="#000066">نیزه و تیر تبرهادوبرابرشده بود<br></font> <font color="#000066">خیمه ای سد دوچشم تر مادر شده بود<br></font> <font color="#000066">ضربه هاشان چه مکرر چه مکرر شده بود<br></font> <font color="#000066">روی پیشانی زینب دوسه تاچین افتاد<br></font> <font color="#000066">تا که از نیزه سر این دو به پایین افتاد<br></font> <font color="#000066">***********<a href="http://www.nohe.hulma.ir">*</a><br></font> <font color="#000066">اشعارشب پنجم محرم — محسن عرب خالقی<br></font> <font color="#000066">حال دل خیلی خرابه، کار دل ناله و آهه<br></font> <font color="#000066">شب پنجم محرم، دل ما تو قتلگاهه<br></font> <font color="#000066">چقدر تیر چقدر سنگ، چقدر نیزه شکسته<br></font> <font color="#000066">روی خاک، تو موجی از خون، یوسف زهرا نشسته<br></font> <font color="#000066">دل من ترسیدی انگار، که نمیری توی گودال<br></font> <font color="#000066">نمی بینی مگه آقات، چقدر زده پر و بال<br></font> <font color="#000066">اون کیه میره تو گودال، گمونم یه نوجونه<br></font> <font color="#000066">مثه بچه شیر می مونه، وقتی که رجز می خونه<br></font> <font color="#000066">میگه من هنوز نمردم، که عمومو دوره کردید<br></font> <font color="#000066">سی هزار گرگ دور یک شیر، به خدا خیلی نامردید<br></font> <font color="#000066">از امامش مثه مادر، تو بلا دفع خطر کرد<br></font> <font color="#000066">جلوی طوفان شمشیر، لاله دستشو سپر کرد<br></font> <font color="#000066">توی خون داره می خنده، عمو جون دیدی که مردم<br></font> <font color="#000066">اگه تو خیمه می موندم، جون عمه دق می کردم<br></font> <font color="#000066">خدارو شکر نمی مونم، تو غروب قتل و غارت<br></font> <font color="#000066">مثه بابام نمی بینم، سوی ناموسم جسارت<br></font> <font color="#000066">خدا رو شکر نمی بینم، دست عمه رو می بندن<br></font> <font color="#000066">پای نیزه ی ابالفضل، به اسیری مون می خندن<br></font> <font color="#000066">*********<br></font> <font color="#000066">اشعارشب پنجم محرم — عباس احمدی<br></font> <font color="#000066">گاهی دلم برای پدر تنگ می شود<br></font> <font color="#000066">دلگیر از این زمانۀ نیرنگ می شود<br></font> <font color="#000066">اینجا کسی یتیم نوازی نمی کند<br></font> <font color="#000066">اینجا نصیب صورتمان چنگ می شود<br></font> <font color="#000066">عمه بیا اجازه بده تا رها شوم<br></font> <font color="#000066">رحمی بر این یتیم که دلتنگ می شود<br></font> <font color="#000066">عمه بگو چگونه تماشا کنم، ببین<br></font> <font color="#000066">دارد سرِ عبایِ عمو جنگ می شود<br></font> <font color="#000066">پیراهنی که داشت عمویم سپید بود<br></font> <font color="#000066">از فرط زخم، قرمز پُر رنگ می شود<br></font> <font color="#000066">من می روم سپر بشوم حیف کوچکم<br></font> <font color="#000066">پیشانی اش ولی هدف سنگ می شود<br></font> <font color="#000066">ناکام اگر که من بروم باز بهتر است<br></font> <font color="#000066">این زندگی بدون عمو ننگ می شود<br></font> <font color="#000066">شکر خدا نصیب من و اصغرت یکی است<br></font> <font color="#000066">شمشیر با سه شعبه هماهنگ می شود</font></p><font color="#000066"> </font> text/html 2017-09-25T15:09:37+01:00 soogname.mihanblog.com رجبعلی لطفی خلف در محضرت همیشه گرفتار میرسم http://soogname.mihanblog.com/post/4165 <h3 style="color: rgb(0, 0, 128); text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">شعر مناجات با امام زمان(عج) </span><br> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">در محضرت همیشه گرفتار میرسم<br> با دست خالی و دلِ بیمار میرسم<br> &nbsp;آقا بدونِ&nbsp; لطفِ تو&nbsp; افسرده می شوم<br> درشعرِ خود دوباره به تکرار میرسم<br> بال و پری نمانده ولی در خیالِ خود…<br> پَر میزنم به خیمه ی دلدار میرسم!<br> ای یوسفِ زمانه برای خریدنت…<br> مسکین تر از بقیّه به بازار میرسم!<br> جامانده ام من از شهدای مدافعان…<br> پس کی به قافله‌ ، من ِ بی عار&nbsp; میرسم؟!<br> هستم الی الابد که بدهکارِ مادرت…<br> اما&nbsp; چرا همیشه طلبکار میرسم؟!<br> بنویس بهرِ من&nbsp; سفر کربلا _نجف<br> بنویس&nbsp; تا حرم صد وده بار میرسم!!<br> با سر به خانه ی پدری میزنم سری<br> وقتی به صحنِ&nbsp; حیدر کرار میرسم!<br> &nbsp;آهم&nbsp; به قلبِ شعله ورم زخم میزند<br> وقتی به واژه در و دیوار میرسم …</span></h3><h3 style="color: rgb(0, 0, 128); text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">در ماه محرم –&nbsp; حسین رحمانی</span></h3> text/html 2017-09-25T15:07:45+01:00 soogname.mihanblog.com رجبعلی لطفی خلف نکرده ام عملی تا ز تو ثواب بخواهم http://soogname.mihanblog.com/post/4164 <h3 style="color: rgb(0, 0, 128); text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">شعر مناجات با امام زمان(عج) </span><br></h3><h3 style="color: rgb(0, 0, 128); text-align: center;"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">نکرده ام عملی تا ز تو ثواب بخواهم<br> منی که تشنه نبودم چگونه آب بخواهم<br> شبی که بی تو شود صبح بهتر آنکه نیاید<br> تورا بخواب ندیدم چگونه خواب بخواهم<br> هزار و سیصد و اندی سوال در دل من ماند<br> ادب اجازه نداده ز تو جواب بخواهم<br> رضا نده دهمت من قسم به چادر زهرا<br> رضا نده فرجت را از آن جناب بخواهم<br> رضا نده دهمت من قسم به دست اباالفضل<br> رضا نده که ز عباس فتح باب بخواهم</span></h3><h3 style="color: rgb(0, 0, 128); text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">در ماه محرم –&nbsp; جعفر ابوالفتحی</span></h3><p><br></p> text/html 2017-09-25T15:05:47+01:00 soogname.mihanblog.com رجبعلی لطفی خلف شبی میان همین روضه ها قبولم کن http://soogname.mihanblog.com/post/4163 <h3 style="color: rgb(0, 0, 128); text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">شعر مناجات با امام زمان(عج) </span><br></h3><h3 style="color: rgb(0, 0, 128); text-align: center;"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">شبی میان همین روضه ها قبولم کن<br> به حرمت غم آل عبا قبولم کن<br> درون سینه ی من حبّ مرتضی جاریست<br> به حق فاطمه و مرتضی قبولم کن<br> برای اینکه به وصل تو دلربا برسم<br> گذاشتم همه را زیر پا، قبولم کن<br> ز لطف بی حدت آقا که کم نمی آید<br> بیا کرم کن و این دفعه را قبولم کن<br> گناه کرده ام آقا، ببخش، شرمنده<br> قبول، من بدم امّا شما قبولم کن<br> سلام منتقم کشته های دشت منا<br> به غربت شهدای منا، قبولم کن<br> به حق آن شهدایی که تشنه جان دادند<br> شبیه تشنه لب کربلا، قبولم کن<br> به ناله های جگر سوز حضرت باقر<br> به روضه خوان غم نینوا قبولم کن<br> به لحظه های پر از ماجرای کوفه و شام<br> به رأس رفته روی نیزه ها قبولم کن</span></h3><h3 style="color: rgb(0, 0, 128); text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp; وحید محمدی</span></h3> text/html 2017-09-24T14:52:47+01:00 soogname.mihanblog.com رجبعلی لطفی خلف رخصت بده دو طفل خودم را فدا کنم http://soogname.mihanblog.com/post/4162 <font style="font-size: 10pt;" color="#000066"><font style="font-size: 10pt;"><font class="text4"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><font size="2"><b>طفلان حضرت زینب(س)</b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"><font size="2">رخصت بده دو طفل خودم را فدا کنم</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"><font size="2">این فیضِ روسپید شدن را ز من مگیر</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"><font size="2">هم دختر شهیدم و هم خواهر شهید</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"><font size="2">این مادرِ شهید شدن را ز من مگیر</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"><font size="2">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"><font size="2">باید عزیز را به فدای عزیز کرد</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"><font size="2">در خیمه غیرِ این دو ، عزیزی نداشتم</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"><font size="2">غیر از دو طفل خود که به قربانِ تو کنم</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"><font size="2">در خیمه ام برای تو چیزی نداشتم</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"><font size="2">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"><font size="2">بیهوده می زنند همه لافِ عاشقی</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"><font size="2">کس نیست عاشق تو به مانند زینبت</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"><font size="2">ای هست و نیستم به فدای تو یا حسین</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"><font size="2">ناقابل است جان دو فرزند زینبت</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"><font size="2">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"><font size="2">خوشبخت خواهری که تو باشی برادرش</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"><font size="2">تا سایۀ تو هست ، دگر غم نمی خورَد</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"><font size="2">فرزند اگر چه که همه دنیای مادر است</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"><font size="2">دنیای بی تو هیچ به دردم نمی خورَد</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"><font size="2">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"><font size="2">از هر چهار سو به تو شمشیر می زنند</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"><font size="2">باید برای خود سپری دست و پا کنی</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"><font size="2">از خیمه ام دو تا سپر آورده ام حسین</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"><font size="2">باید که هر دو تا پسرم را فدا کنی</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"><font size="2">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"><font size="2">سخت است دست و پا زدنِ بچه های من</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"><font size="2">اما فدای طفل رباب و سکینه ات</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"><font size="2">سخت آن بُوَد که داخل گودال بنگرم</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"><font size="2">خنجر به دست ، شمر نشسته به سینه ات</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"><font size="2">مقیمی<br></font></span></p></font></font></font>