تبلیغات
حنجره ای نذرامام حسین (ع) - مطالب امام زمان ع محرم

به این غبار، نگاهی
اامام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ

به این غبار، نگاهی که آفتاب شود
بسوز قلبِ مرا، کز غمت مُذابّ شود
دوباره رویِ تو را آسمانِ جمعه ندید
کدام جمعه، جمالِ تو ماهتاب شود؟
برای آمدنت، شب به شب دعا کردم
اشاره کن به دعایم که مستجاب شود
زمان به خاطرِ ما دیر دیر می گذرد
برایِ خاطرِ تو کاش پُر شتاب شود
امیدِ گریه، مرا هم صحابه¬ی خود کن
که آسمانِ نگاهم پر از سحاب شود
نباید اشکِ تو بر صورتِ زمین بچکد
سرشکِ چشمِ تو بایست که گلاب شود
من آمدم که سلامِ مرا جواب دهی
سلام می کنم و وای اگر جواب شود
اگر اجازه دهی روضه خوان شوم امشب
که قلبِ سوخته ات بیشتر کباب شود
برایِ کودکِ خود آب خواست امّا حیف
همین دلیل بر این شد، حسین(ع) آب شود
بگویم از شررِ خنده های حرمله ای
که پاسخِ شرر گریه ی رباب شود
و شیر خواره پس از این ز نیزه خواهد دید
که دستِ مادرِ او بسته در طناب شو د

محمد بیابانی

[ ]
[ مرتبط با ] : امام زمان ع محرم
نویسنده : رجبعلی لطفی خلف
زمان : 06:46 ب.ظ


بـدونِ تـرکِ گُنه انتظار بـی معناست
باامام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ 

بـدونِ تـرکِ گُنه انتظار بـی معناست
امیـدِ دیـدنِ رویِ نـگار بـی معناست
تمامِ زنده دلی ها ز اشکِ نیمه شب است
بدونِ فیـضِ سحر درکِ یار بی معناست
دگـر به دوریِ آقـا نموده ایـم عادت
و گرنه بر دلِ مجنـون قرار بی معناست
خـزانِ عمر رسیـد و بهـارِ مـا نرسید
بـدونِ تو گُلِ نـرگس بهار بی معناست
بـهایِ زنـدگیِ ما رضایـتِ یـار است
وگـرنه گردشِ لیـل و نهار بی معناست
پیـاله ام شده خالـی ولی یقیـن دارم
گلایه در حـرمِ سفـره دار بی معناست
سلام بـر شهدایی که بـی نشان رفتند
برای عاشقِ زهـرا(س) مزار بی معناست


قاسم نعمتی[ ]
[ مرتبط با ] : امام زمان ع محرم
نویسنده : رجبعلی لطفی خلف
زمان : 06:39 ب.ظ


و فراقت آقا

دیده هامان ز فراق است که بارش دارد
قلب ها از تپش عشق تو لرزش دارد..

این دل خسته ز دوری و فراقت آقا
روزهایی که نبودید شمارش دارد…

گرچه از غصه ی دوری شما میسوزیم
فکر یک لحظه وصال است که ارزش دارد…

این که از پا ننشستیم دلیلش این است :
مادرت بر سر ما دست نوازش دارد

 فرخنده[ ]
[ مرتبط با ] : امام زمان ع محرم
نویسنده : رجبعلی لطفی خلف
زمان : 10:46 ب.ظ


شتاب کن

دلگیرم از تمامی دنیا شتاب کن
مجنونم و به خاطر لیلا شتاب کن

وقتش رسیده صبح طلوعت فرارسد
 پایان بده براین شب یلداشتاب کن

در انتظار آمدنت روزها گذشت
ای وعده ی قدیمی فردا شتاب کن

ای وارث عدالت و صبر و غم علی
با ذوالفقار حضرت مولا شتاب کن

جانم به لب رسیدازاین روزگار پست
آقا به جان حضرت زهرا شتاب کن

برآن پدرکه با سر زانو رسیدو دید
نقش زمین جوان خودش راشتاب کن

برآن پدر که پیکر فرزند خویش را
برخاک میسپرد به صحرا شتاب کن

برآن تنی که زخمی تیرسه شعبه شد
برآن سریکه رفت به نی ها شتاب کن

برخانمی که در دم گودال میگرفت
با ناله ذکر”وای حسینا” شتاب کن

روضه گرفته ایم که شاید نظر کنی
روضه برای حضرت سقا شتاب کن

جان سه ساله دخترکی که گرفته بود
بر روی دامنش سر بابا شتاب کن

حسن بیات لو[ ]
[ مرتبط با ] : امام زمان ع محرم
نویسنده : رجبعلی لطفی خلف
زمان : 10:40 ب.ظ