تبلیغات
حنجره ای نذرامام حسین (ع) - مطالب از حضرت حافظ

از حافظ
      بیاکه قصرامل سخت سست بنیادست            

بیار  باده  که  بنیاد  عمر  بر  بادست
غلام  همت  آنم   که  زیر  چرخ  کبود
ز  هر  چه  رنگ  تعلق  پذیرد  آزادست.

.. حافظ[ ]
[ مرتبط با ] : از حضرت حافظ
نویسنده : رجبعلی لطفی خلف
زمان : 05:49 ب.ظ


جملات حکیمانه

باغبان گر پنج  روزی صحبت  گل  بایدش
بر جفای خار  هجران  صبر  بلبل  بایدش
ای دل  اندربند زلفش از پر یشا نی منال
مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش
رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار
کار ملک است آن که تدبیر و تامل بایدش
تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست
راهرو  گر  صد  هنر  دارد  تو کل  با ید ش

                                                                                                     حضرت حافظ

[ ]
[ مرتبط با ] : از حضرت حافظ
نویسنده : رجبعلی لطفی خلف
زمان : 02:47 ب.ظ


شعر غم

من حاصل عمر خود ندارم جز غم  

 در عشق ز نیک و بد ندارم جز غم 

 یک همدم با وفا  ندیدم  جز  درد  

یک  مونس نامزد  ندارم  جز غم  

حافظ   [ ]
[ مرتبط با ] : از حضرت حافظ پندیات
نویسنده : رجبعلی لطفی خلف
زمان : 01:49 ق.ظ


ایام غم نخواهد ماند

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند

چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند

من ار چه در نظر یار خاکسار شدم

رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند

چو پرده دار به شمشیر می‌زند همه را

کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند

چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است

چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند

سرود مجلس جمشید گفته‌اند این بود

که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند

غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه

که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند

توانگرا دل درویش خود به دست آور

که مخزن زر و گنج درم نخواهد ماند

بدین رواق زبرجد نوشته‌اند به زر

که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند

ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ

که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند

 [ ]
[ مرتبط با ] : از حضرت حافظ
نویسنده : رجبعلی لطفی خلف
زمان : 12:50 ق.ظ