یارب از دلهای ما درد محبت را مگیر

بِسمِ الله الرحمن الرحیم اَللّهُمَّ اِنّی اَسئلُکَ وَاَتَوَجَّهُ الَیکَ بِنَبِیِّکَ نَبِیّ الرَّحمَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّهُ عَلَیهِ وَالِهِ یااَبَاالقاسِم یا رَسوُلَ اللّهِ یا اِمامَ الرَّحمَةِ یاسَیِدَناوَ مَولانا اِنا تَوَجَّهنا وَستَشفَعنا وَ تَوَسَّلنا بِکَ اِلیَ اللّهِ وَ قَدَّمناکَ بَینَ یَدَی حاجاتِنا یاوَجیهاً ... *پیغمبر فرمود "ستدفن بضعه منی بخراسان"به زودی پاره جگر من تو خراسان دفن میشه"ما زاره مکروبه الا نفس الله کربه" هرکی غم و غصه داره پاره تن من علی بن موسی الرضا رو که زیارت کنه خدا غمش و برطرف میکنه*یاآبَاالحَسَنِ یا اَمیرَالمُؤمِنینَ یاعَلیَّ بنَ اَبی طالِبٍ یا حُجَّةَ اللّهِ عَلی خَلقِهِ یاسَیِدَناوَ مَولانا اِنا تَوَجَّهنا وَستَشفَعنا وَ تَوَسَّلنا بِکَ اِلیَ اللّهِ وَ قَدَّمناکَ بَینَ یَدَی حاجاتِنا یا وَجیهاً ....*امیرالمؤمنین فرمود هرکه علی بن موسی الرضا رو در خراسان زیارت کنه غفرالله ذنبه خدا همه گناهاش رو می آمرزه*یا فاطِمَةُ الزَّهراءِ یابِنتَ مُحَمَّدٍ یا قُرَّ ةَ عَینِ الرَّسوُلِ یا یا سَیِدَتَناوَ مَولاتَنا اِنا تَوَجَّهنا وَستَشفَعنا وَ تَوَسَّلنا بِکِ اِلیَ اللّهِ وَ قَدَّمناکِ بَینَ یَدَی حاجاتِنا یا وَجیهَةً عِندَاللّهِ اِشفَعی لَنا عِندَاللّه یااَبا مُحَمَّدٍ یاحَسَنَ بنِ عَلِیِ اَیُّهَا المُجتَبی یَابنَ رَسوُلِ اللّهِ یا حُجَّةَ اللّهِ عَلی خَلقِهِ یا سَیِدَناوَ مَولانا اِنا تَوَجَّهنا وَستَشفَعنا وَ تَوَسَّلنا بِکَ اِلیَ اللّهِ وَ قَدَّمناکَ بَینَ یَدَی حاجاتِنا یا وَجیهاً عِندَاللّهِ اِشفَع لَنا عِندَاللّه یااَباعَبدِاللّهِ یا حُسَینَ بنَ عَلِیٍّ*گریه بر ابی عبدالله یکی از شروط ایمان،خود سیدالشهدا فرمود:مومنی منو یاد نمیکنه مگر اینکه اشک چشمش جاری بشه*اَیُّهَا الشَّهیدُیَابنَ رَسوُلِ اللّهِ*تو چهارده معصوم دو نفرند که منتصب اند به غریب الغربا یکی امام رضاست یکی هم خود سیدالشهداست که تو زیارت ناحیه میگیم السلام علیک یا غریب الغربا*یا حُجَّةَ اللّهِ عَلی خَلقِهِ یا سَیِدَناوَ مَولانا اِنا تَوَجَّهنا وَستَشفَعنا وَ تَوَسَّلنا بِکَ اِلیَ اللّهِ وَ قَدَّمناکَ بَینَ یَدَی حاجاتِنا یا وَجیهاً .... یااَبَاالحَسَنِ یاعَلِیَّ بنَ الحُسَینِ یازَینَ العابِدینَ یَابنَ رَسوُلِ اللّهِ یا حُجَّةَ اللّهِ عَلی خَلقِهِ یا سَیِدَناوَ مَولانا اِنا تَوَجَّهنا وَستَشفَعنا وَ تَوَسَّلنا بِکَ اِلیَ اللّهِ وَ قَدَّمناکَ بَینَ یَدَی حاجاتِنا یا وَجیهاً .... یااَبا جَعفَرٍ یامُحَمَّدَ بنَ عَلِیٍّ اَیُّهَا الباقِرُ یَابنَ رَسوُلِ اللّهِ یا حُجَّةَ اللّهِ عَلی خَلقِهِ یا سَیِدَناوَ مَولانا اِنا تَوَجَّهنا وَستَشفَعنا وَ تَوَسَّلنا بِکَ اِلیَ اللّهِ وَ قَدَّمناکَ بَینَ یَدَی حاجاتِنا یا وَجیهاً .... یا اَبا عَبدِاللّهِ یا جَعفَرَبنَ مُحَمَّدٍ اَیُّهَا الصّادِق یَابنَ رَسوُلِ اللّهِ یا حُجَّةَ اللّهِ عَلی خَلقِهِ یا سَیِدَناوَ مَولانا اِنا تَوَجَّهنا وَستَشفَعنا وَ تَوَسَّلنا بِکَ اِلیَ اللّهِ وَ قَدَّمناکَ بَینَ یَدَی حاجاتِنا یا وَجیهاً .... یا اَبَاالحَسَنِ یا موُسَی بنَ جَعفَرٍ اَیُّهَا الکاظِمُ یَابنَ رَسوُلِ اللّه*چقدر موسی بن جعفر امروز خوشحاله، هر پدری به ولادت فرزندش خوشحال و مسروره مخصوصا اگه اون فرزند حضرت رضا باشه*یا حُجَّةَ اللّهِ عَلی خَلقِهِ یا سَیِدَناوَ مَولانا اِنا تَوَجَّهنا وَستَشفَعنا وَ تَوَسَّلنا بِکَ اِلیَ اللّهِ وَ قَدَّمناکَ بَینَ یَدَی حاجاتِنا یا وَجیهاً .... یااَبَالحَسَن ِیا عَلِیَّ بنَ موُسَی الرِضا یَابنَ رَسوُلِ اللّهِ یا حُجَّةَ اللّهِ عَلی خَلقِهِ یاسَیِدَناوَ مَولانا اِنا تَوَجَّهنا وَستَشفَعنا وَ تَوَسَّلنا بِکَ اِلیَ اللّهِ وَ قَدَّمناکَ بَینَ یَدَی حاجاتِنا یا وَجیهاً ...*فرمود هر که به زیارتم  بیاد سه جا به دیدنش میام،اون لحظه ای که پرونده عمل من و تورو میدن به دست چپ و راستمون امام رضا فرمود اونجا به دیدن زائرم میام و عندالمیزان و عندالصراط از مرحوم ایت الله شیخ مرتضی حائری رحمت الله علیه نقل طول عمرش بارها و بارها مشرف شد محضر حضرت رضا از دنیا که رفت شاگردا تو خواب دیدنش پرسیدن چه خبر فرمود شصت و یک بار به زیارتش رفته بودم شصت و یک بار به قبرم سر زده*

یااَبا جَعفَرٍ یامُحَمَّدَبنَ عَلیٍّ اَیُّهَا التَّقِیُّ الجَوادُ یَابنَ رَسوُلِ اللّهِ یاحُجَّةَ اللّهِ عَلی خَلقِهِ یاسَیِدَناوَ مَولانا اِنا تَوَجَّهنا وَستَشفَعنا وَ تَوَسَّلنا بِکَ اِلیَ اللّهِ وَ قَدَّمناکَ بَینَ یَدَی حاجاتِنا یا وَجیهاً ... یا اَباالحَسَنِ یا عَلِیَّ بنَ مُحَمَّدٍ اَیُّهَا الهادیِ النِّقِیُّ یَابنَ رَسوُلِ اللّهِ یاحُجَّةَ اللّهِ عَلی خَلقِهِ یا سَیِدَناوَ مَولانا اِناتَوَجَّهنا وَستَشفَعنا وَ تَوَسَّلنا بِکَ اِلیَ اللّهِ وَ قَدَّمناکَ بَینَ یَدَی حاجاتِنا یا وَجیهاً ... یا اَبامُحَمَّدٍ یاحَسَنَ بنَ عَلِیٍ اَیُّهَا الزَّکِیُّ العَسکَرِیُّ یَابنَ رَسوُلِ اللّهِ یاحُجَّةَ اللّهِ عَلی خَلقِهِ یا سَیِدَناوَ مَولانا اِنا تَوَجَّهنا وَستَشفَعنا وَ تَوَسَّلنا بِکَ اِلیَ اللّهِ وَ قَدَّمناکَ بَینَ یَدَی حاجاتِنا یا وَجیهاً ... یا وَصِیَّ الحَسَنِ وَ الخَلَفَ الحُجَّةَ اَیُّهَا القائِمُ المُنتَظَرُ المَهدِی*فراز آخره خود امام رضا وقتی به این نام میرسیدندتمام قد بلند میشدند دست مبارک رو رو سر میزاشتند سلام می‌کردند عرض ادب می‌کردند* یَابنَ رَسوُلِ اللّهِ یا حُجَّةَ اللّهِ عَلی خَلقِهِ یا سَیِدَناوَ مَولانا اِنا تَوَجَّهنا وَستَشفَعنا وَ تَوَسَّلنا بِکَ اِلیَ اللّهِ وَ قَدَّمناکَ بَینَ یَدَی حاجاتِنا یا وَجیهاً عِندَاللّهِ اِشفَع لَنا عِندَاللّه*اینجا دعا دستوره تا میتونی عرض حاجت کنی با امامت حرف بزن بگو آقا این همه راه و اومدم که تو رورو از ما برنگردونی پیرمردامون مردند زیر خاک رفتند جوون هامون پیر شدند بچه هامون به سن جوانی رسیدند اما ما تورو ندیدیم آقابرای همه شیعیان عالم براى همه مسلمون ها همه مظلومان عالم مظلومانی که در سوریه در خطرند دعا کنیم ان شالله نتونند جسارت کنند به حرم عمه جان امام زمان شیعه بمیره و این هتک حرمت و نبینه یه کربلا شنیدی تا قیامت بند دلت پاره میشه یه کربلا شنیدی به عمه سادات جسارت کردند اشکت جاری میشه شنیدن کی بود مانند دیدن ان شالله نباشیم این جسارت هارو نبینیم دست گدایی تو بالا بیار  نگی آقا به من نگاه نمیکنی نگی آقا من رو سیاهو امشب محل نمیزارن این آقا کریمه ابن اللکریمه با کرمان کارها دشوار نیست،کریم اگه وعده بده تخلف نمیکنه بگو آقا خودت وعده دادی بیایم در خونت صدات بزنیم محاله که کسی رو دست خالی رد کنی  یابالحسن یابالحسن، یا سادَتی وَ مَوالِیَّ اِنی تَوَجَّهتُ بِکُم اَئِمَّتی وَ عُدَّتی لِیَومِ فَقری وَ حاجَتی اِلَی اللّهِ وَتَوَسَّلتُ بِکُم اِلیَ اللّهِ وَاستَشفَعتُ بِکُم اِلَی اللّهِ فَاشفَعُوا لی عِندَاللّهِ وَاستَنقِذُنی مِن ذُنُوبی عِنداللّهِ فَاِنَّکُم وَسیلِتی اِلَی اللّهِ وَ بِحُبِّکُم وَ بِحُبِّکُم وَ بِقُربِکُم اَرجوُ نَجاةً مِنَ اللّهِ فَکُونُوا عِندَاللّه رَجائی یا سادَتی یا اَولِیاءَ اللّهِ صَلَّی اللّهُ عََلَیهِم اِجمَعینَ وَ لَعَنَ اللّهُ اَعداءَ اللّهِ ظالِمیهِم مِن الاَوَّلینَ وَالاخِرینَ امینَ رَبَّ العالَمینَ

یارب از دلهای ما درد محبت را مگیر

این تجمع این توسل این ارادت را مگیر

هستی ما بستگی دارد به عشق اهل بیت

هر چه میخواهی بگیر اما ولایت رامگیر

به علی بن موسی الرضا و بالحجه ده مرتبه یا الله...[ ]
[ مرتبط با ] : روضه امام حسین ع
نویسنده : رجبعلی لطفی خلف
زمان : 09:52 ب.ظ


لطف حسین ما را تنها نمیگذارد

لطف حسین ما را تنها نمیگذارد

گرخلق واگذارد او وا نمیگذارد

او کشتی نجات و کشتی شکسته ماییم

مولا به کام غربال مارا نمیگذارد

زهرا به دوستانش قول بهشت داده ست

بر روی گفته ی خویش او پا نمیگذارد

ما مستحق ناریم از بس گناهکاریم

باید که سوخت مارا زهرا نمیگذارد

*وقتی پیغمبر خبر داد به صدیقه طاهره که فرزندت حسین و میکشند پرسید بابا کجا میکشنش؟"فی ارض یقال لها کربلا"

گریه فاطمه شروع شد، پرسید بابا اون روزی که میکشنش شما زنده ای یا نه؟ فرمود نه دخترم، باباش علی در قید حیات هست یا نه؟ نه دخترم، من هستم یا نه؟ نه دخترم، گریه فاطمه بیشتر شد پرسید "یا ابا فمن یبکی علیه؟!!" پس کی بر حسینم گریه میکنه؟!! به به ، رحمت خدا به این ناله ها ..." امام صادق فرمود خاموش کننده ی آتش جهنم است گریه بر حسین " یا ابا ... فمن یبکی علیه؟!! پس کی بر حسینم گریه می کنه؟!! فرمود دخترم : غصه نخور، یه امتی میان مثل مادر بچه مرده بر حسین تو زار میزنن ... "جِیلًا بَعْدَ جِیلٍ"نسل به نسل اینا میان بر حسین تو گریه می کنن" گریه ی فاطمه بند اومد" گل لبخند به لب های زهرا نقش بست _یعنی چی؟_ یعنی گریه بر ابی عبدالله سبب رضایت فاطمه ست ...."

بعد پیغمبر فرمود:دخترم باید یه قولی به من بدی؛قیامت تو باید از زن هاشون شفاعت کنی،منم از مرد هاشون شفاعت می کنم ...." ممنونتیم بی بی جان که با گریه ی بر حسین تو ما رو مشمول به شفاعتت می کنی ..." حالا آماده ای یا نه ؟!!

السلام علیک یا اباعبدالله .....

حسین .......

خود ابی عبدالله فرمود: "أَنَا قَتِیلُ الْعَبْرَةِ لَا یَذْکُرُنِی مُؤْمِنٌ إِلَّا اسْتَعْبَرَ" گریه بر منه حسین سنگ محک ایمانه،هیچ مومنی نیست که منو یاد کنه و اشکش جاری بشه" حالا میخوای بری کربلا؟!! کدوم کربلا ؟!!

میروم بینم،درکجا زینب

شکو از شمر بی حیا دارد ...

بگم کجا بود؟!! همون جایی که کربلا میرسی میگن تل زینبیه ...." اومد بالا بلندی دختر امیرالمومنین راوی میگه دیدم دو دست روی سر گذاشت ...." هی میگه یا غیاث المـــستــغیثین ...."

دوان دوان افتان و خیزان از بالای بلندی به سمت گودی قتلگاه هی زمین میخوره و بلند میشه" هی فریاد میزنه وا محمدا ..." وا علیا ..." وا اماه ..." اما دیدن لحن مناجات زینب عوض شد ..." فقط صدا میزنه واحسینا ...." اخه دید "وَ الشِّمْرُ جالِسٌ عَلى صَدْرِکَ" ناله بزن یا حسین ......

وَ الشِّمْرُ جالِسٌ عَلى صَدْرِک مُولِعٍ سَیفَهُ عَلَی نَحرِکَ ..."با عجله از گودال قتلگاه برگشت" داداشو محاصره کردن هرکی با هر چی دستشه داره ضربه میزنه ..." یا الله ..." یه تعبیری امام باقر اینجا دارن"  گفتم و دعات کنم؛ فرمود: "لقد قُتِل الحسینَ بالسّیف و السنان و بالحجارةِ و بالخَشبِ و بالعصا ...." یعنی یه عده ای کربلا بودن توانایی حمل سلاح جنگی رو نداشتن، با عصا جدمو میزدن ....."

بأبی المستضعف الغریب،یا قتیل الله یااباعبدالله ....

السّلام عَلیَ الحُسَین (ع) وعَلی عَلِِیِ ابن الحُسَین (ع)  وعَلی اوْلادِ الحُسَین (ع) و عَلی  اَصحابِ الحُسَین (ع(

لطفی که کرده ای تو به من مادرم نکرد

ای مهربان تر از پدر و مادرم حسین ....

بالحسین ده مرتبه یا الله

[ ]
[ مرتبط با ] : روضه امام حسین ع
نویسنده : رجبعلی لطفی خلف
زمان : 09:48 ب.ظ


افتاده از پا خواهرت

http://atasheentezar.persiangig.com/عاشورا/new_folder/یا حسین (5).gif
پاشیده از هم لشگرت ای داد بی داد


افتاده از پا خواهرت ای داد بی داد


افتاده بی دست و علم با مشک خالی

در علقمه آب آورت ای داد بی داد


دیدم به دست ساربان انگشترت را

غارت شده انگشترت ای داد بی داد


گیسو پریشان می کند در بین گودال

آن پر شکسته مادرت ای داد بی داد


خولی و اخنس نیزه بارانت نمودند

وای از نگاه دخترت ای داد بی داد


یک بی حیا آمد به روی جسمت آقا

با چکمه زد بر حنجرت ای داد بی داد


دیدم کنارت پیر مردی با عصایی

با خنده می زد بر سرت ای داد بی داد


شمر لعین آمد و خنجر را در آورد

سر را برید از پیکرت ای داد بی داد

علی حسنی


[ ]
[ مرتبط با ] : روضه امام حسین ع
نویسنده : رجبعلی لطفی خلف
زمان : 10:10 ب.ظ


هوای روضه ی کربلا
                                               http://atasheentezar.persiangig.com/عاشورا/new_folder/یا حسین (5).gif
لبریز اشک و آهم و دل تنگ روضه ها

دل تنگ پادشاهم و دل تنگ روضه ها

تاثیر گریه های عقیله است بی گمان

وقتی که سربراهم و دل تنگ روضه ها

دارد محرم و صفرت می رسد حسین

دل خوش به این دو ماهم و دل تنگ روضه ها

هر وقت پای روضه نمک گیر می شوم

یک عبد دل بخواهم و دل تنگ روضه ها

من را خدا برای شما آفرید و بس
تنها برای بزم عزا آفرید و بس


گریه اگر نبود پناهی نداشتم

پیش تو غیر بار گناهی نداشتم

می خواستم عزیز خدایت شوم حسین

غیر از گدایی تو که راهی نداشتم

حتی نماز و روزه به دردم نمی خورد

ما بین روضه ها اگر آهی نداشتم

کاری نکرده ام که نگاهم کنی حسین

حتی برای تو پر کاهی نداشتم

اما همین که روضه تان پا گرفت باز
این چشم ها حواله دریا گرفت باز


ای روضه خوان روضه ارباب دم بگیر

هان ای دل هوایی و بی تاب دم بگیر

با یاد خشکی لب ارباب بی کفن

با جزر و مد زمزمه آب دم بگیر

تا که دلت گرفت کمی ناحیه بخوان

هر جا دلت شکست چو مهتاب دم بگیر

تا که گره به کار دلت خورد غم مخور

یا ایها الامیر تو دریاب...دم بگیر

کشتی شکست خورده دلم را شکسته ای
اسم تو هر که برده دلم را شکسته ای


دارم برای بی کفنی گریه می کنم

بر پاره پاره های تنی گریه می کنم

گویا هزار ضربه شمشیر خورده است

بر قطعه قطعه ی بدنی گریه می کنم

وقتی که دم گرفت اگر کشته اند چرا...

من لابلای سینه زنی گریه می کنم

داری برای شیعه خود می کنی دعا

تو زیر تیغ فکر منی...گریه می کنم

دارد صدای مادرتان می رسد به گوش
یا ناله های خواهرتان می رسد به گوش


می ریختند بر سر تو نیزه دارها

له کرده اند پیکر تو نیزه دارها

راهی نبود تا که زمین گیرتان کند

آورده است در بر تو نیزه دارها

این دو به هم رسیده به گودال قتلگاه

دارو ندار مادر تو... نیزه دارها

وضعیتی که هست گمانم نمی کنند

رحمی به قلب خواهر تو نیزه دارها

بالای تل دوباره دل خواهرت شکست
وقتی دوباره زیر لگد پیکرت شکست


قاتل رسید و خنجر خود را کشید و بعد

با چکمه روی پیکرت آقا پرید و بعد

پر شد تمام دشت ز فریاد مادرت

آن لحظه ای که شمر سرت را برید و بعد

آن قدر بی هوا به رگت ضربه می زند

خواهر صدای پاره شدن را شنید و بعد

مضطر شد و قرار ز کف داد زینبت

از خیمه رو به سوی حرم می دوید و بعد

می گفت آی اهل حرم خاک بر سرم
این راس کیست وای خدایا برادرم


تا شد سرت به نیزه جسارت شروع شد

آتش گرفت خیمه و غارت شروع شد

اینان که طبل خاتمه جنگ می زنند

باور نمیکنم که اسارت شروع شد

تا که شدیم همسفر خولی و سنان

انگار ماجرای حقارت شروع شد

حالا که آب هم شده آزاد قصه ای است

جنگ میان عزت و ذلت شروع شد

دارم برای دوری تو زار می زنم
از این همه صبوری تو زار می زنم


آمد حرام زاده و معجر پرید و رفت

خلخال های مادر و دختر پرید و رفت

بالای جسم بی سر تو ولوله شده

چیزی که مانده بود ز پیکر پرید و رفت

رشته به رشته آن کفنی که تو داشتی

پیش نگاه خسته مادر پرید و رفت

کعب نی و غلاف وَ بازوی دختران

تاب و توان بال کبوتر پرید و رفت

زیر فشار سینه ام آتش گرفته است
باران ببار سینه ام آتش گرفته است

این روضه آتشی است به جانم فتاده است

بارش به روی قد کمانم فتاده است

مانند اهل دل شده ام اهل ذکر من

ذکر حسین کنج دهانم فتاده است

باران روضه روی کویر دل سیاه

از ابرهای ملک خراسان فتاده است

این بار بیشتر سر و کار دل حقیر

به دست با کرامت سلطان فتاده است

مولا ابالحسن به نگاهی مرا بخر

بی ارزشم حقیرم و پستم شما بخر
صیامی[ ]
[ مرتبط با ] : روضه امام حسین ع
نویسنده : رجبعلی لطفی خلف
زمان : 09:23 ب.ظ


اربعین

حضرت زینب(س)-اربعین


بی تو روز و شب اسیر ماتم و هجران شدم

اربعینی در عزایت سوختم گریان شدم

آسمان با رفتن تو بر سرم آوار شد

ای سر و سامان زینب، بی سر و سامان شدم

از طپش های دلم آید صدای یا حسین

ز آتش این زمزمه چون شمع غم سوزان شدم

شوق دیدارت مرا منزل به منزل می کشاند

گر چهل منزل به دنبال تو سرگردان شدم

ای که قرآن را تلاوت کرده ای بر روی نی

گوش بر قرآن تو دادم اگر نالان شدم

خطبه ام آتش به بنیان ستم افکند و باز

هر کجا نخل ستم دیدم چنان توفان شدم

قصۀ ویرانه را از این دل محزون مپرس

سیل اشکم شد روان از دیده و ویران شدم

گر چراغ عمر من بعد تو سوسو می زند

تشنۀ دیدار تو هستم که سیر از جان شدم

ای که باغ جانت از هرم عطش آتش گرفت

مثل لاله داغدار آن لب عطشان شدم

یوسف زهرا، شده پیراهن تو مونسم

تاشنیدم بویت از آن پیرهن گریان شدم

بی وفائی نیست در عهدی که با حق بسته ام

تو به خون خفتی و من در خون دل غلطان شدم

شعر وفایی[ ]
[ مرتبط با ] : روضه امام حسین ع
نویسنده : رجبعلی لطفی خلف
زمان : 01:50 ق.ظ


روضه امام حسین ع وشام

امام حسین(ع)-در مسیر کوفه تا شام


گریه کن تا غمت سبک بشود! گریه کن خیمه های ویران را!

می دَوانی کدام سوی زمین، چشم های هنوز حیران را؟

خاک ها را که خون به دل کردند، آب را تا همیشه گِل کردند

آتش کینه هایشان سوزاند، تکه های دلِ بیابان را

آب، در آرزوی لب هایت،"و اِذا البحرُ سُجّرت" *می خواند

آب، حس کرده بود روی سرش، پنجه های سیاه توفان را

طاقتت را زیاد کن بانو! پیش لب های خیزران خورده

چوب ها! لااقل نگه دارید، حرمت آیه های قرآن را

جز تو راز دل مُحرّم را، هیچ کس بر ملا نخواهد کرد

راز پروانه های بی بال و... غنچه های بدون گلدان را

ذوالفقاری که بر لبت داری، سنگ معیار عدل خواهد شد

با ترازوی سکه می سنجند، کوفیان فرق کفر و ایمان را

خواهری مثل کوه می خواهند، رودهای رسیده تا دریا

کوه مانده که ماندگار کند، چشمه های بدون پایان را[ ]
[ مرتبط با ] : روضه امام حسین ع وداع زینب
نویسنده : رجبعلی لطفی خلف
زمان : 01:43 ق.ظ


روضه امام حسین ع
                                                     نشد که شد

کربلا قحط آب نشد که شد

جگر تو کباب نشد که شد

زیر کوهی ز تیغ و نیزه و تیر

حال و روزت خراب نشد که شد

طبق حکمی که هیچ نمی ارزید

کشتن تو ثواب نشد که شد

تا سرت را ز تن جدا بکنند

شمر آخر مجاب نشد که شد

"علی" و "قحط شیر" و "گهواره"

غم بانو رباب نشد که شد

با شروع اسارتش زینب

بازویش بسته بر طناب نشد که شد

از تو نه از رقیه میپرسم

زجر ملکه ی عذاب نشد که شد

در قبال سوال " أینَ أبی؟؟ "

تازیانه جواب نشد که شد

چشم چرانی به دختران شما

بین کوفه صواب نشد که شد

خواهرت شهر شام مهمان

بزم ننگ شراب نشد که شد


شاعر : علیرضا خاکساری
[ ]
[ مرتبط با ] : روضه امام حسین ع
نویسنده : رجبعلی لطفی خلف
زمان : 12:12 ق.ظساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو