تبلیغات
حنجره ای نذرامام حسین (ع) - مهر حسین

مهر حسین

مهر حسین روشنی جان مؤمن است
گریه بر او نشانه ایمان مؤمن است
شب در نماز روضه به معراج میرود
تسبیح اشک سجده پنهان مؤمن است

دنیا بدون روضه نفس گیر میشود
هر شهر بی حسینیه زندان مؤمن است
مثل ستاره در شب دنیا مشخص است
اشک و دعا چراغ شبستان مؤمن است
تنها جبین نشانه عمق خلوص نیست
تندیس نور بسته به چشمان مؤمن است[ ]
[ مرتبط با ] : امام حسین(ع)-مناجات
نویسنده : رجبعلی لطفی خلف
زمان : 07:29 ب.ظ