تبلیغات
حنجره ای نذرامام حسین (ع) - رویِ نِی مویِ تو در باد ،

رویِ نِی مویِ تو در باد ،

رویِ نِی مویِ تو در باد ، رها افتاده

در فضا رایحه‌ای روح ‌فزا افتاده

سر تو می‌رود و پیکر تو می‌ماند

از هم آیاتِ وجودِ تو ، جدا افتاده

آتش آن نیست که در خرمن پروانه زدند

آتش آن است که در خیمۀ ما افتاده

دم گودال دلم ریخت که انگشتت کو !

حق بده خواهرت اینگونه ز پا افتاده

عاقبت دید رباب آنچه نباید می‌دید

آنقدر زار زده تا ز صدا افتاده

من به میل خود از اینجا نروم ، می بَرَدَم

تازیانه ، که به جانِ تن ما افتاده

می شمارم همه طفلان حرم را دائم

وای که دخترکت … باز کجا افتاده ؟

زجر رفته است سراغش که بیارد او را

آمد اما به رویش پنجه به جا افتاده

هق هقش پاسخ من شد که از او پرسیدم :

دو سه دندانِ تو ای عمه چرا افتاده ؟

 رسولی[ ]
[ مرتبط با ] : اهل بیت در کوفه
نویسنده : رجبعلی لطفی خلف
زمان : 08:46 ب.ظ