تبلیغات
حنجره ای نذرامام حسین (ع) - به مناسبت ٢٤ ذیحجه روز مباهله

به مناسبت ٢٤ ذیحجه روز مباهله

به مناسبت ٢٤ ذیحجه روز مباهله

با نفی عشق، مرجع اعلم نمی شوید

در جهل خویش مانده و آدم نمی شوید

تا آن زمان که دور از این خانواده اید

سستید در عقیده و محکم نمی شوید

فکری برای عاقبت خویش کرده اید؟

چون رستگار ، قدر مسلم نمی شوید

گیرم که هست دین شما، دین برتر و

تسلیم دین حضرت خاتم نمی شوید

باید که از مباهله صرف نظر کنید

حتی حریف کودکشان هم نمی شوید

داماد و دختر و نوه هایش که جای خود

خاک در پیمبر اعظم نمی شوید

وقتی که در برابرشان ایستاده اید

بی حرمتی ست تا به کمر خم نمی شوید

این پنج تن حقیقت عشق اند، والسلام

با نفی عشق مرجع اعلم نمی شوید
[ ]
نویسنده : رجبعلی لطفی خلف
زمان : 11:40 ب.ظ